Dekkingsgraad pensioenfondsen verbeterd in vierde kwartaal 2010

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 16 maart 2011

In het vierde kwartaal van 2010 is de financiële positie van pensioenfondsen verbeterd, zo blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. De gemiddelde dekkingsgraad is gestegen van 99% eind september naar 107% aan het einde van het jaar (tabel 8,8). Deze verbetering van de dekkingsgraad – de verhouding tussen beschikbare middelen en verplichtingen - hangt vooral samen met de stijging van de lange rente, waardoor de verplichtingen van pensioenfondsen sterk in waarde zijn gedaald.

In het vierde kwartaal van 2010 zijn de verplichtingen van pensioenfondsen in de vorm van de zogenoemde technische voorzieningen met EUR 62 miljard gedaald tot EUR 699 miljard. Het is voor het eerst sinds juni 2009 dat de verplichtingen van pensioenfondsen zijn gedaald (zie grafiek). De continue stijging voorafgaand aan het laatste kwartaal van 2010 was met name het gevolg van een dalende rente. Daarbij nam tevens de levensverwachting van Nederlanders sterker toe dan eerder was aangenomen. In het laatste kwartaal van 2010 steeg de lange rente weer van 3,0% naar 3,8% (tabel 1.3). Door de hogere rente hoeven pensioenfondsen minder geld te reserveren voor toekomstige uitkeringen.

Dekkingsgraad pensioenfondsen

De beschikbare middelen van pensioenfondsen zijn in het vierde kwartaal van 2010 licht afgenomen van EUR 753 miljard tot EUR 746 miljard. Sinds maart 2009 waren de beleggingen van pensioenfondsen steeds in waarde toegenomen. De waarde van de beleggingen in aandelen is in het vierde kwartaal weliswaar toegenomen, maar onvoldoende om het verlies van de beleggingen in vastrentende waarden te compenseren (tabel 8.9).
 
De stijging van de dekkingsgraad is ook te zien bij de verschillende typen pensioenfondsen. De gemiddelde dekkingsgraad van bedrijfstakpensioenfondsen is in het vierde kwartaal toegenomen van 96% naar 105%, die van ondernemingspensioenfondsen van 106% naar 112% en die van beroepspensioenfondsen van 109% naar 117%. Het aantal deelnemers dat is aangesloten bij een pensioenfonds met een dekkingstekort – een dekkingsgraad van minder dan 105% - is gedaald van 4,8 miljoen naar 3,0 miljoen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-5243100, 0652496961), Herman Lutke Schipholt (020-5242712, 0652496900) en Kees Verhagen (020-524 2272, 06211 23 922).