Verzekeraars zien eerdere koerswinsten op obligaties verdampen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 17 maart 2011

Nederlandse verzekeraars zagen in het vierde kwartaal van 2010 de omvang van hun obligatieportefeuilles door koersverliezen sterk dalen, tot EUR 170 miljard per eind 2010. Uit cijfers van DNB komt ook naar voren dat deze instellingen lang schuldpapier bleven aankopen. Daarbij vond een herschikking plaats binnen obligaties van eurolanden.

Na eerdere kwartalen van koerswinsten werden de Nederlandse verzekeraars in het vierde kwartaal van 2010 geconfronteerd met een forse prijsdaling van hun obligatieportefeuilles van EUR 8 miljard (-4,8%). Hierdoor waren de koerseffecten over het hele jaar bezien nihil. De koersveranderingen van de obligaties weerspiegelen de ontwikkeling van de lange rente. Na een daling sinds april trad vanaf de tweede helft van september een stijging van de lange rente op. Onder invloed van positief nieuws over de economische groei, maar ook zorgen over de implementatie van begrotingsmaatregelen in sommige eurolanden, nam de 10-jaars rente van het eurogebied in het vierde kwartaal met 64 basispunten toe tot 4,1%, hetzelfde niveau als begin van 2010.

Ontwikkelingen lang schuldpapier bij verzekeraars

Verzekeraars bleven echter obligaties aantrekkelijk vinden en kochten – naast een klein bedrag aan aandelen - opnieuw voor een fors bedrag schuldpapier aan: per saldo EUR 2,8 miljard. De belangstelling verschilde sterk per land. Obligaties uit Ierland, Italië, Spanje en Portugal, vooral van de overheid, werden voor een bedrag van EUR 1,6 miljard verkocht. Verder hebben ook enige verzekeraars hun eerder opgebouwde posities in Frans papier teruggebracht. Daar stonden aankopen van Duits en, in mindere mate Oostenrijks papier tegenover.

Bovendien werd evenals in de vorige kwartalen van 2010 voor forse bedragen Nederlands papier gekocht (EUR 3 miljard). Over heel 2010 ging het om ruim EUR 6 miljard aankopen, waarmee het totale bezit van verzekeraars aan Nederlandse obligaties per eind 2010 op EUR 45 miljard uitkwam.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-5243100, 0652496961) en Herman Lutke Schipholt (020-5242712, 0652496900).