Overschot op lopende rekening wederom gegroeid

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 17 juni 2011

In het eerste kwartaal van 2011 bedraagt het overschot op de lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans, volgens voorlopige cijfers van de Nederlandsche Bank, EUR 17 miljard. Ten opzichte van een jaar eerder stijgt het overschot met ruim EUR 4 miljard. Gemeten in procenten van het bruto binnenlands product loopt het overschot in het eerste kwartaal daarmee op tot 11 procent.

In het goederenverkeer zet de stijgende lijn zich eveneens voort. Het goederensaldo stijgt ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 met 13 procent (EUR 1,5 miljard) en komt hiermee uit op ruim EUR 13 miljard. De totale waarde van de uitvoer van goederen komt dit kwartaal voor het eerst boven EUR 100 miljard uit. De stijging van de uitvoerwaarde (17 procent) wordt licht overtroffen door de stijging van de invoerwaarde (18 procent), die mede vanwege hoge olieprijzen eveneens oploopt.

Het saldo op de inkomensrekening (ruim EUR 4 miljard) verdubbelt ten opzichte van een jaar eerder. Inkomens op uitgaande directe investeringen dragen flink aan dit overschot bij. Deze stijgen sterk ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 (20 procent) en komen uit op EUR 12 miljard. EUR 9 miljard hiervan betreft ontvangen dividend. Het inkomen op buitenlandse directe investeringen in Nederland stabiliseerde zich in het eerste kwartaal rond EUR 4,5 miljard. Hiervan wordt EUR 1,5 miljard als dividend aan het buitenland betaald.

Grafiek Lopenderekeningsaldo in procenten bbp

Binnen de financiële rekening vertonen de directe investeringen een negatief saldo van EUR 9 miljard. In de vorm van kapitaaldeelnemingen vanuit het buitenland stroomt in het eerste kwartaal juist bijna EUR 3 miljard Nederland in. Belangrijk aandeel hierin hebben de overnames van Draka Holding N.V. en Crucell N.V. Van beide ondernemingen is de beursnotering gedurende het eerste kwartaal beeindigd. De Italiaanse kabelproducent Prysmian heeft Draka Holding N.V. overgenomen, die voor 850 miljoen euro op de beurs gewaardeerd was. Het Amerikaanse farmaciebedrijf Johnson & Johnson, dat reeds 20 procent van de aandelen in Crucell N.V. bezat, heeft de overige 80 procent overgenomen, met een beurswaardering van EUR 1,4 miljard. Vanwege onder meer terugtrekkingen van intraconcernleningen (EUR 4 miljard) komen de totale buitenlandse directe investeringen in dit kwartaal desondanks uit op EUR 1,5 miljard negatief. Nederlandse bedrijven, op hun beurt, breiden de kapitaaldeelnemingen in bestaande buitenlandse dochtermaatschappijen met EUR 3 miljard uit. Bovendien stroomt nog eens 4,5 miljard euro het land uit vanwege intraconcernleningen.

Als gevolg van transacties in effecten stroomt in het eerste kwartaal van 2011 per saldo voor EUR 10 miljard aan kapitaal Nederland binnen. Dit is het gevolg van relatief hoge aankopen van Nederlandse effecten door buitenlandse beleggers. Naast buitenlandse aankopen van aandelen ter waarde van ruim EUR 1 miljard, zijn vooral Nederlandse obligaties (EUR 7 miljard) en schuldpapier met een korte looptijd (EUR 12 miljard) in trek. Met name de Nederlandse banken zijn in het eerste kwartaal actief als emittenten van kapitaal- en geldmarktpapier en deze stukken worden merendeels afgenomen door buitenlandse beleggers. Nederlandse beleggers kopen in dit kwartaal voor EUR 12 miljard buitenlandse schuldpapieren. Hier tegenover staan verkopen van buitenlandse aandelen ter waarde van een kleine EUR 2 miljard. Net als in de voorgaande kwartalen is vooral Duits schuldpapier populair; Nederlandse beleggers kopen hiervan per saldo voor maar liefst EUR 8 miljard aan. Ook Franse obligaties en geldmarktpapier worden voor een aanzienlijk bedrag (EUR 5 miljard) aangekocht. Dit gaat deels ten koste van schuldpapier van Amerikaanse (EUR 4,4 miljard) en Italiaanse (EUR 1,5 miljard) afkomst.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-5243100, 0652496961) en Herman Lutke Schipholt (020-5242712, 0652496900).