Pensioenfondsen beleggen voor een kwart in staatsobligaties eurogebied

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 22 juni 2011

Ultimo maart 2011 bedroegen de beleggingen van pensioenfondsen in staatsobligaties uit het eurogebied circa EUR 161 miljard, of bijna een kwart van hun totale beleggingen, zoals blijkt uit gegevens van DNB.

In de eerste drie maanden van dit jaar kochten de pensioenfondsen voor netto EUR 15 miljard aan deze effecten. In dezelfde periode werden echter koersverliezen ter waarde van circa EUR 4½ miljard geleden op hun totale portefeuille van papier uitgegeven door overheden uit het eurogebied. De beleggingen in staatsobligaties lopen deels – evenals voor sommige andere effecten – via speciale Nederlandse beleggingsinstellingen opgericht door de grote pensioenvermogensbeheerders, zogenoemde fondsen voor gemene rekening.

Ten opzichte van een jaar geleden is de portefeuille staatsobligaties eurogebied gestaag gegroeid, namelijk van EUR 131 miljard per eind maart 2010 (bijna 20 procent van de waarde van de totale pensioenbeleggingen toen) – zie grafiek. De pensioenfondsen kochten vooral staatspapier uitgegeven door landen van het eurogebied waar na de crisis de economische groei sterk herstelde. Zo hebben de pensioenfondsen in de achterliggende vijf kwartalen steeds opnieuw belegd in Nederlandse, Duitse, Franse en, iets minder, Oostenrijkse staatleningen; in totaal voor EUR 48 miljard. Het gezamenlijke gewicht van de Nederlandse, Duitse, Franse en Oostenrijkse staatsobligaties bedraagt momenteel ruim 77 procent van de totale pensioenbeleggingen in staatsleningen uit het eurogebied.

Pensioenbeleggingen in Eurogebied staatsobligaties, in EUR miljard

In de eerste drie kwartalen van 2010 leverde de portefeuille staatsobligaties uitgegeven door eurogebiedlanden netto koerswinsten op. In het laatste kwartaal 2010 en het eerste kwartaal 2011 daalde echter het rendement op staatsobligaties onder invloed van de gestegen lange rentes, hetgeen in netto koersverliezen resulteerde.

Overigens hebben de pensioenfondsen voor bijna EUR 15 miljard in obligaties uitgegeven door overheden buiten het eurogebied belegd, waarvan Amerikaans staatspapier vooralsnog de grootste positie inneemt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel. 020-5243100, 0652496961), Herman Lutke Schipholt (020-5242712, 0652496900) en Kees Verhagen (020-524 2272, 06211 23 922).