Toename aantal Nederlandse hedgefondsen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 5 juli 2011
Het beheerd vermogen van hedgefondsen bedroeg wereldwijd circa US$ 2550 miljard in 2011K1 (noot 1). Na een scherpe daling tijdens de financiële crisis, bevindt het vermogen van hedgefondsen zich per 2011K1 weer om en nabij het niveau van voor de neergang. Deze stijging is met name veroorzaakt door de aanhoudende diversificatie van de beleggingsportefeuille van beleggers.

Met de opname van hedgefondsen en andere alternatieve beleggingen in de beleggingsportefeuille wordt beoogd om het risico van de totale beleggingsportefeuille te verlagen (vanwege de lagere correlatie tussen het rendement van hedgefondsen met traditionele beleggingen zoals aandelen en obligaties). Ook het positieve rendement van hedgefondsen in 2009 (18,6%) en 2010 (11,0%) speelde een belangrijke rol bij de stijging van het beheerd vermogen (noot 2). 

Het fondsvermogen van de in Nederland gevestigde hedgefondsen is toegenomen van EUR 2,9 miljard in 2009K1 naar EUR 13,3 miljard in 2011K1 (zie figuur 1) (noot 3).Het aantal rapporterende Nederlandse hedgefondsen is in deze periode gestegen met zo’n 20 tot 99 fondsen. De meeste Nederlandse hedgefondsen zijn beperkt van omvang (circa 85% van de fondsen heeft een fondsvermogen kleiner dan EUR 100 miljoen per 2011K1).

De forse groei van het fondsvermogen van de Nederlandse hedgefondsen (vanaf begin 2010) is grotendeels het gevolg van de oprichting van zogeheten fondsen voor gemene rekening (fgr’s) door institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. In deze fgr’s hebben met name pensioenfondsen direct op de balans aangehouden beleggingen overgeheveld (waaronder ook beleggingen in hedgefondsen). Exclusief de fgr’s die in hedgefondsen beleggen is het fondsvermogen van de Nederlandse hedgefondsen toegenomen van EUR 2,0 miljard in 2009K1 naar EUR 2,8 miljard in 2011K1 (zie figuur 2). De netto-inleg bij deze hedgefondsen (exclusief fgr’s) was verwaarloosbaar in de afgelopen twee jaar. De groei van het fondsvermogen van de hedgefondsen (exclusief fgr’s) is vooral het gevolg van de opname van nieuwe fondsen in de populatie en behaalde koersrendementen.

Grafiek Hedgefondsen

Circa een derde van de Nederlandse hedgefondsen is een zogeheten fund-of-hedgefunds. Deze fondsen voeren zelf geen actieve beleggingsstrategie uit maar beleggen in andere hedgefondsen. De fund-of-hedgefunds selecteren voor hun participanten wereldwijd hedgefondsen met het beste trackrecord. Het fondsvermogen van de Nederlandse fund-of-hedgefunds (inclusief de fgr’s van institutionele beleggers) bedraagt EUR 11,2 miljard in 2011K1. Ruim 95% van de fondsen waarin belegd wordt (directe hedgefondsen en fund-of-hedgefunds) is gevestigd in het buitenland. De keuze voor buitenlandse fondsen zou te maken kunnen hebben met de relatief grotere fondsomvang, het zeer grote aantal beschikbare fondsen en het langere trackrecord van deze fondsen.

De resterende twee derde van de Nederlandse hedgefondsen zijn directe hedgefondsen die zelf een actieve beleggingsstrategie uitvoeren. Deze fondsen hebben een gezamenlijk fondsvermogen van EUR 2,1 miljard in 2011K1. Het merendeel van deze directe hedgefondsen is beperkt van omvang (gemiddeld EUR 35 miljoen). De directe hedgefondsen betreffen in meerderheid - op basis van de omvang van hun beleggingen - fondsen die een zogeheten long/short strategie hanteren. In deze strategie neemt de belegger op het zelfde tijdstip zowel een 'long'-positie (bijvoorbeeld in aandelen) en ‘short’-positie (verkoop van aandelen die niet in bezit zijn) in om te profiteren van verwachte koersmutaties.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Herman Lutke Schipholt (020-524 2712, 06-524 96 900) en Kees Verhagen (tel. 020-524 2272, 06-211 23 922).

Noot 1: Cijfers van HFN Industry Research.
Noot 2: Rendement volgens de vaak gebruikte Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Index (gemeten in Amerikaanse dollars). In de eerste vijf maanden van 2011 bedroeg het rendement 3,1%.
Noot 3: Het gaat hierbij om hedgefondsen die deel uitmaken van de beleggingsinstellingenstatistiek conform de ECB definitie van hedgefondsen.