Verschuiving intra-concern posities Nederlandse banken

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 27 juli 2011

Medio 2011 heeft de Nederlandse bancaire sector voor ongeveer EUR 593 miljard aan middelen verstrekt aan het buitenland. Ongeveer 45% (EUR 270 miljard ) hiervan bestaat uit kredietverlening aan eigen buitenlandse dochters of kantoren, de zogenaamde intra-concern posities. Zo blijkt uit cijfers van DNB. Omgekeerd ontvangt de Nederlandse bancaire sector voor ongeveer EUR 604 miljard euro aan middelen vanuit het buitenland. Hiervan is zo’n 41% (EUR 250 miljard) afkomstig van eigen buitenlandse eenheden.

Intra-concern posities kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat een Nederlandse vestiging van een bank geld tijdelijk uitleent aan een dochter of kantoor van hetzelfde concern in een ander land. Medio 2011 hebben banken in Nederland intra-concern meer geld uitstaan op het buitenland dan andersom. Medio 2010 was deze situatie nog omgekeerd, toen werd er intra-concern netto EUR 29 miljard vanuit buitenlandse kantoren en dochters aan banken in Nederland verstrekt.

Intra-concern posities Nederlandse banken
Als deze verschuiving wordt uitgesplitst naar land, valt op dat het overgrote deel hiervan valt te herleiden naar veranderingen in intra-concern posities tussen kantoren in Nederland en Groot-Brittannië. Medio 2010 werd er netto circa EUR 40 miljard vanuit Groot-Brittannië geplaatst bij Nederlandse partijen uit hetzelfde concern. Een jaar later is deze netto opname van intra-concern gelden vanuit Groot-Brittannië gedaald naar EUR 1 miljard. Deze beweging kan worden toegeschreven aan de continue herpositionering van treasury management activiteiten van internationaal opererende banken. Dit gebeurt deels als reactie op veranderende, lokale economische omstandigheden.