Balanstotaal van beleggingsinstellingen passeert grens van EUR 500 miljard

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 18 augustus 2011
In het tweede kwartaal van 2011 is het fondsvermogen van de Nederlandse beleggingsinstellingen met 1,6% k-o-k (EUR 7,3 miljard) gestegen tot EUR 461,7 miljard.
Dit is een lagere groeivoet dan in het voorgaande kwartaal (2,6% k-o-k). De stijging van het fondsvermogen in het tweede kwartaal van 2011 is volledig het resultaat van de netto-inleg (EUR 10,8 miljard), die vooral afkomstig was van institutionele beleggers. Op de beleggingsportefeuille werd een negatief totaalrendement behaald van -0,4% k-o-k. Het balanstotaal van de beleggingsinstellingen kwam voor het eerst uit boven de grens van EUR 500 miljard (EUR 501,6 miljard). Het aantal beleggingfondsen nam met 22 fondsen af tot 1430 in het tweede kwartaal.

Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen
Beleggingsinstellingen rapporteerden voor het tweede kwartaal op rij een verlies op hun beleggingsportefeuille. In beide kwartalen werd dit onder meer veroorzaakt door het koersverlies op de aandelenportefeuille. In het tweede kwartaal van 2011 stonden aandelenkoersen onder neerwaartse druk, onder andere vanwege de marktverwachting van een licht afzwakkende economische groei in de VS. Ook de depreciatie van de Amerikaanse dollar vis-à-vis de euro (1,7% k-o-k) had een negatief effect op het rendement van de aandelenportefeuille. Het koersverlies op de aandelenbeleggingen bedroeg -2,6% k-o-k in het tweede kwartaal van 2011. Dit verlies is vergelijkbaar met de daling van de MSCI World Index (gemeten in euro’s) met -2,4% k-o-k in dezelfde periode. Op de beleggingen in Nederlandse aandelen werd een fors koersverlies geleden (-8,3% k-o-k), wat in lijn was met de daling van de AEX-index (-7,1% k-o-k). De koerswinst op de beleggingen in obligaties was nihil (0,0% k-o-k) in het tweede kwartaal. Inclusief ontvangen rente bedroeg het totaalrendement op de obligatiebeleggingen 1,0% k-o-k.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Herman Lutke Schipholt (020-524 2712, 06-524 96 900) en Kees Verhagen (tel. 020-524 2272, 06-211 23 922).