Nederlandse pensioen- en verzekeringssector nummer drie van het eurogebied

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 25 augustus 2011

De Nederlandse pensioen- en verzekeringssector is de derde grootste van het eurogebied, zo blijkt uit recente gegevens van De Nederlandsche Bank (en de Europese Centrale Bank).

Het balanstotaal van de totale pensioen- en verzekeringssector van het eurogebied bedroeg EUR 7025 miljard per eind maart 2011. Frankrijk neemt hiervan EUR 1980 miljard voor haar rekening, Duitsland EUR 1909 miljard en Nederland komt op de derde plaats met ruim EUR 1200 miljard, ofwel 17 procent van het totaal (zie grafiek).

 

Grafiek Totale activa van pensioenfondsen en verzekeraars van het eurogebied

Het relatief grote gewicht van Nederland is vooral een gevolg van de omvang van de pensioenfondsen; met een balanstotaal van EUR 790 miljard zijn de Nederlandse pensioenfondsen koploper in het eurogebied. Daarbij gaat het om collectieve pensioenregelingen die worden uitgevoerd door bedrijfstak-, ondernemings- en beroepspensioenfondsen. Het overgrote deel van de pensioenreserves heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst, waarbij het pensioenfonds aan de deelnemers een toezegging over de hoogte van de uiteindelijke (nominale) pensioenuitkering doet. In de rest van het eurogebied beslaan uitkeringsovereenkomsten ongeveer twee-derde van de pensioenreserves; een-derde bestaat uit zogenoemde beschikbare premieovereenkomsten waar wél de hoogte van de pensioenpremie vastligt, maar niet de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering.  

Ook de Nederlandse verzekeraars zijn met een balanstotaal van EUR 410 miljard omvangrijk; alleen de Franse, Duitse en Italiaanse verzekeraars zijn groter. Ook via de verzekeraars wordt pensioen opgebouwd: een groot aantal bedrijven heeft collectieve pensioencontracten direct afgesloten bij levensverzekeraars, terwijl er eveneens via individuele verzekeringen, zoals lijfrentepolissen, pensioen voor de oude dag wordt gespaard. Aldus is voor bijna EUR 100 miljard aan pensioenreserves bij Nederlandse levensverzekeraars ondergebracht. Behalve pensioen verschaffen de verzekeraars uiteraard ook levens- en schadeverzekeringen, waaronder zorgverzekeringen.