Kredietwaardigheid obligatieportefeuille van levensverzekeraars stabiel

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 14 september 2011

In de laatste vier kwartalen is het belang van obligaties met de hoogste kredietwaardigheid (de zogenoemde AAA-rating) in de beleggingsportefeuille van levensverzekeraars stabiel gebleven. Uit cijfers van DNB blijkt dat per 30 juni 2011 circa tweederde van de obligaties een AAA-rating heeft.

De totale obligatieportefeuille voor risico van de levensverzekeraars bedraagt EUR 115 miljard. Het grootste gedeelte (60%) van deze portefeuille bestaat uit staatobligaties. De rest van de portefeuille wordt voornamelijk aangehouden in de vorm van bedrijfsobligaties (30%). De verhouding tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties is het laatste jaar constant. Staatsobligaties hebben veelal een hogere rating dan bedrijfsobligaties: van de staatsobligaties in het bezit van de levensverzekeraars heeft 90% een AAA-rating, bij de bedrijfsobligaties is dit 30%.
Belang van obligatiepapier met een AAA-rating

In de periode medio 2009 tot medio 2010 hebben de Nederlandse levensverzekeraars het belang van hoogwaardig papier in hun obligatieportefeuille wel verhoogd. Het percentage schuldpapier met een AAA-rating lag medio 2009 op 54% tegen 63% medio 2010. Deze ontwikkeling kent twee oorzaken. Er heeft een verschuiving van bedrijfsobligaties naar staatsobligaties plaatsgevonden en de samenstelling van het staatspapier is gewijzigd. Zo hebben de Nederlandse levensverzekeraars hun posities vergroot in landen met een AAA-rating (Nederland, Duitsland en iets mindere mate Oostenrijk), terwijl zij hun posities in de perifere Europese landen hebben teruggebracht. Deze mutaties hebben ertoe geleid dat het aandeel staatsobligaties met een AAA-rating is toegenomen met 10%-punten tot 90%.