Dekkingsgraad pensioenfondsen eind augustus gedaald naar 101%

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 22 september 2011

Eind augustus 2011 is de gemiddelde dekkingsgraad van een pensioenfonds gedaald naar 101%. Eind maart bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad nog 112%.

Deze verslechtering van de dekkingsgraad – de verhouding tussen beschikbare middelen en verplichtingen - hangt samen met de daling van de aandelenkoersen, waardoor de waarde van de beschikbare middelen verminderde. Daarnaast namen de verplichtingen van pensioenfondsen toe door een daling van de lange rente.

Dekkingsgraad pensioenfondsen

In de periode van eind maart tot en met eind augustus daalde de AEX met 19,9% en de MSCI-world index met 10,8% (tabel 3.1). Door deze dalingen verminderde de waarde van de beschikbare middelen, hetgeen een negatief effect heeft op de dekkingsgraad. Het positieve rendement op de vastrentende waarden portefeuille was onvoldoende om dit verlies te compenseren.

In dezelfde periode zijn de verplichtingen van pensioenfondsen toegenomen, met name vanwege een daling van de lange rente. De lange rente (15-jaars, tabel 1.3) is tussen eind maart en eind augustus gedaald van 4,04% naar 3,35%. Bij een lagere rente dienen pensioenfondsen meer geld te reserveren voor toekomstige uitkeringen.

Door deze ontwikkelingen bevinden veel pensioenfondsen zich momenteel in een dekkingstekort. Een dekkingstekort houdt in dat de dekkingsgraad van een pensioenfonds lager is dan 105%. Pensioenfondsen in dekkingstekort moeten een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank. Begin 2012 zullen deze herstelplannen worden geëvalueerd. Eind augustus waren 4,7 miljoen deelnemers en 2,1 miljoen pensioengerechtigden aangesloten bij één van de 207 pensioenfondsen in dekkingstekort. Eind maart waren dit nog 94 pensioenfondsen met 1,2 miljoen deelnemers en 0,6 miljoen pensioengerechtigden.