Groter gewicht Nederlands overheidspapier in obligatieportefeuille verzekeraars

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 16 maart 2012

Nederlandse verzekeraars hebben in het vierde kwartaal van 2011 blijkens gegevens van De Nederlandsche Bank de samenstelling van hun portefeuille overheidspapier verder gewijzigd, waardoor het gewicht van Nederlands papier is toegenomen tot 37%.

Verzekeraars houden het grootste deel van hun beleggingen aan in obligaties. Dit betreft vooral overheidsobligaties. De totale obligatieportefeuille is in het vierde kwartaal van 2011 gestabiliseerd op rond EUR 174 miljard (57% van het totaal van de beleggingen), nadat deze in het derde kwartaal vooral door koersstijgingen sterk was toegenomen. Bij een gelijkblijvende omvang van de portefeuille is echter wel de samenstelling van de obligatieportefeuille verder veranderd. Andermaal werd voor een aanzienlijk bedrag Nederlands overheidspapier gekocht: EUR 3 miljard, waarmee voor heel 2011 de aankopen van Nederlands overheidspapier op EUR 9 miljard zijn uitgekomen. Ook Duits papier werd in het vierde kwartaal voor bijna EUR 3 miljard gekocht. Daartegenover stond een fors bedrag aan verkopen van Frans overheidspapier; eerder in het jaar hadden sommige verzekeraars al Frans papier verkocht, maar in het vierde kwartaal kreeg deze beweging – tegen de achtergrond van een dreigende verlaging van de AAA-rating – momentum.

Over een heel jaar bezien gaf de samenstelling van de portefeuille overheidspapier een sterke verandering te zien. In 2011 is het gewicht van Nederlands papier met 8 procentpunt toegenomen tot 37% van het totaal.

Groter gewicht Nederlands overheidspapier