Afname Nederlandse beleggingen in Exchange Traded Products

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 20 maart 2012

Een Exchange Traded Product (ETP) is een beursgenoteerd beleggingsfonds dat een rendement beoogt te behalen dat gekoppeld is aan een specifieke index (noot 1). De afgelopen jaren is het beheerd vermogen van ETP’s wereldwijd sterk gestegen, onder andere door de toegenomen populariteit van passief beleggen. Ultimo 2011 bedroeg het beheerd vermogen van ETP’s EUR 1175 miljard (noot 2). Dit is een stijging van 6,2% ten opzichte van 2010. Het aantal ETP’s is wereldwijd gestegen van 3543 in 2010 naar 4221 in 2011.

De Nederlandse ETP-markt is beperkt van omvang. Ultimo 2011 zijn er 9 ETF’s in Nederland gevestigd met een gezamenlijk fondsvermogen van circa EUR 70 miljoen. In 2010 bedroeg het fondsvermogen nog EUR 18 miljoen. Deze Nederlandse ETF’s worden verhandeld op de Amsterdamse beurs (Euronext Amsterdam). Naast deze 9 Nederlandse ETF’s hebben 107 buitenlandse ETP’s een (secundaire) notering aan de Amsterdamse beurs. Nederlandse beleggers kunnen echter ook beleggen in ETP’s die aan andere aandelenbeurzen genoteerd staan. De totale beleggingen van Nederlandse beleggers in buitenlandse ETP’s zijn afgenomen van EUR 4,5 miljard in 2010 naar EUR 3,9 miljard in 2010 (zie figuur 1) (noot 3). Dit is een daling van 12,8%. De beleggingen van institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen) in buitenlandse ETP’s namen af van EUR 2,3 miljard in 2010 naar EUR 1,8 miljard in 2011 (zie figuur 1). De beleggingen van Nederlandse huishoudens in buitenlandse ETP’s zijn gedaald van EUR 2,2 miljard in 2010 tot EUR 2,1 miljard in 2011.

Nederlandse beleggingen in buitenlandse ETP's

In de tweede jaarhelft van 2011 onttrokken huishoudens voor EUR 86 miljoen aan buitenlandse ETP’s (zie figuur 2) (noot 4). Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door een hogere risico-aversie onder particuliere beleggers. In het derde kwartaal van 2011 daalde de AEX-index namelijk met 17,5% k-o-k. Nederlandse huishoudens beleggen vooral in ETP’s die genoteerd staan aan de Euronext Amsterdam.

Netto-inleg in ETP's door huishoudens

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Herman Lutke Schipholt (020-524 2712, 06-524 96 900) en Kees Verhagen (tel. 020-524 2272, 06-211 23 922).

Noot 1: Onder de definitie van ETP’s vallen Exchange Traded Funds (ETF’s), Exchange Traded Notes (ETN’s) en Exchange Traded Commodities (ETC’s).
Noot 2: Cijfers BlackRock (omgerekend in euro).
Noot 3: Het gaat hierbij om de beleggingen van Nederlandse beleggers bij de 12 grootste wereldwijde aanbieders van ETP’s. Deze 12 grootste ETP-aanbieders hebben een gezamenlijk marktaandeel van circa 80% op de wereldwijde ETP-markt.
Noot 4: Dit betreft de netto-uitstroom uit ETP’s die een notering hebben aan de Amsterdamse beurs (Euronext Amsterdam).