Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen niet gewijzigd

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 15 juni 2012

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is eind mei uitgekomen op 99%. Eind maart bedroeg deze eveneens 99%. De dekkingsgraad – de verhouding tussen de beschikbare middelen en de verplichtingen – is stabiel gebleven door enerzijds positieve rendementen op vastrentende waarden en het effect van de driemaands rentemiddeling en anderzijds verliezen op de aandelenbeurzen.

De aandelenkoersen zijn tussen eind maart en eind mei gedaald. De MSCI-world index daalde met 8,8% (tabel 3.1) en de AEX zelfs met 10,3%. Hierdoor zijn de aandelenportefeuilles van pensioenfondsen in waarde afgenomen. De waarde van de portefeuille met vastrentende waarden is daarentegen toegenomen. Dit komt door een scherpe daling van de lange rente. Omdat vastrentende waarden een groter deel uitmaken van de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen dan aandelen, was het totale effect op de beschikbare middelen licht positief.

 
De daling van de rente was fors, maar doordat pensioenfondsen mogen rekenen met een driemaandsgemiddelde, was het opwaartse effect hiervan op de waarde van de technische voorzieningen beperkt. De gemiddelde lange rente (15-jaars, tabel 1.3) daalde namelijk met 16 basispunten naar 2,56%. Deze daling was een stuk minder sterk dan de daling van de actuele 15-jaars rente met 72 basispunten naar 1,96%. De verplichtingen namen dan ook, net als de beschikbare middelen, licht toe. Hierdoor bleef de dekkingsgraad uiteindelijk stabiel op 99%.
 

Dekkingsgraad pensioenfondsen

Met een gemiddelde dekkingsgraad van 99% bevindt de pensioensector als geheel zich eind mei nog steeds in een dekkingstekort. Een dekkingstekort houdt in dat de dekkingsgraad van een pensioenfonds lager is dan 105%. Een pensioenfonds beschikt dan niet over het zogenoemd minimaal vereist vermogen. Eind mei waren 4,2 miljoen actieve deelnemers en 2,1 miljoen pensioengerechtigden aangesloten bij één van de 180 pensioenfondsen in dekkingstekort.