Uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op het eurogebied gestegen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 6 juli 2012

In het eerste kwartaal van 2012 is de marktwaarde van de buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op het eurogebied met 4% gestegen. De uitzettingen op Duitsland (+4%) en op Frankrijk (+7%) namen toe, terwijl die op Spanje (-3%), Portugal (-6%) en Griekenland (-30%) daalden.

Voortgezette groei van de uitzettingen op Duitsland en hernieuwde belangstelling voor Frankrijk leidden er toe dat in het eerste kwartaal van 2012 de totale uitzettingen van de Nederlandse financiële instellingen op de eurolanden (excl. Nederland) zijn gestegen met EUR 26 miljard. Hieraan lagen zowel volume- als prijsmutaties ten grondslag. Voorbeelden van uitzettingen zijn leningen, aandelen en obligaties. De uitzettingen op Nederland namen in het eerste kwartaal van 2012 met ruim EUR 13 miljard toe, tot een bedrag van EUR 1.090 miljard. Tegen de achtergrond van de aanhoudende Europese schuldencrisis zijn de uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op Spanje, Portugal en Griekenland in het eerste kwartaal van 2012 verder gedaald; de uitzettingen op deze landen tezamen bedragen EUR 78 miljard eind maart 2012 tegenover ruim EUR 81 miljard eind 2011.

Uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op geselecteerde landen

De uitbreiding van de uitzettingen op het eurogebied gold voor zowel pensioenfondsen, verzekeraars als voor banken. Bij pensioenfondsen, en in mindere mate verzekeraars en banken, namen de uitzettingen op Frankrijk (EUR +10 miljard) in het eerste kwartaal weer toe, deels door positieve herwaardering en deels door netto aankopen. Deze laatste betroffen voor een groot deel Frans staatspapier dat mede door een herstel van eerder gedaalde koersen weer in de gunst kwam. Banken, pensioenfondsen en verzekeraars vergrootten tevens elk hun uitzettingen op Duitsland. Voor banken ging het hoofdzakelijk om bancaire tegenpartijen in Duitsland (EUR +5 miljard), bij verzekeraars en pensioenfondsen bestond de toename uit aankopen van Duits kapitaalmarktpapier, vooral van de Duitse overheid (EUR +5 miljard). De uitzetting van Nederlandse banken op de Duitse overheid daalde daarentegen met EUR 3 miljard. De blootstelling van de Nederlandse financiële sector op overheden in alle eurolanden (excl. Nederland) bleef wat aandeel betreft min of meer constant in het eerste kwartaal (42%).

Uitzettingen van de Nederlandse financiële sector, maart 2012

Buiten het eurogebied is een sterke afbouw in de Verenigde Staten zichtbaar. De uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op dit land daalden in het eerste kwartaal van 2012 met EUR 51 miljard. Dit kwam met name doordat bij de banken de uitzettingen op de private sector en de overheid van de VS afnamen. De uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op het Verenigd Koninkrijk groeiden in die periode met EUR 18 miljard. Vooral de vorderingen op bancaire tegenpartijen in het VK namen sterk toe.