Lichte stijging fondsvermogen beleggingsfondsen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 15 augustus 2012

Het fondsvermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen is in het tweede kwartaal van 2012 met 0,5% k-o-k toegenomen tot EUR 512 miljard. In het voorgaande kwartaal steeg het fondsvermogen nog met 6,7% k-o-k. Het aantal Nederlandse beleggingsinstellingen nam af met 32 tot 1465 in het tweede kwartaal van 2012 (zie figuur 1).

Figuur 1 - Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen

In het tweede kwartaal van 2012 rapporteerden Nederlandse beleggingsfondsen een netto-inleg van EUR 2,3 miljard. Aandelenfondsen waren het populairst onder beleggers, met een netto-instroom van EUR 1,7 miljard. Ook hedgefondsen (EUR 1,0 miljard), vastgoedfondsen (EUR 0,3 miljard) en de overige fondsen (EUR 1,1 miljard) lieten een netto-inleg zien. Aan obligatiefondsen (EUR -1,6 miljard) en gemengde fondsen (EUR -0,2 miljard) werd geld onttrokken. 

De netto-inleg was vooral afkomstig van institutionele beleggers. Pensioenfondsen legden EUR 3,8 miljard in en verzekeraars EUR 0,1 miljard. Huishoudens haalden voor het zevende kwartaal op rij geld weg bij de Nederlandse beleggingsinstellingen (EUR 0,7 miljard in 2012K2).1 Sinds ultimo 2010 hebben Nederlandse huishoudens voor EUR 9 miljard onttrokken aan de Nederlandse beleggingsinstellingen (zie figuur 2).2 Toegenomen risico-aversie onder huishoudens zou ten grondslag kunnen liggen aan de netto-verkoop van participaties van Nederlandse beleggingsfondsen.

Figuur 2 - Beleggingen van huishoudens in beleggingsinstellingen

Beleggingsinstellingen behaalden een negatief totaalrendement van 0,2% k-o-k in het tweede kwartaal van 2012 (zie figuur 3). Dit verlies werd met name veroorzaakt door het koersverlies op de aandelenbeleggingen van 2,1% k-o-k. De MSCI World index (benchmark, gemeten in euro’s) daalde in dezelfde periode met 1,2% k-o-k. Nederlandse beleggingsfondsen beleggen vooral in Amerikaanse aandelen (EUR 72,5 miljard) en Britse aandelen (EUR 21,1 miljard) ultimo juni 2012. In Nederlandse aandelen wordt voor EUR 10,0 miljard belegd.

Op de beleggingen in staatsobligaties – die voor het grootste deel uit obligaties van landen uit het eurogebied bestaan - werd een koerswinst behaald van 0,8% k-o-k. Op de beleggingen van bedrijfsobligaties werd een koerswinst gerapporteerd van 1,3% k-o-k. Amerikaanse bedrijfsobligaties maken circa 37% (EUR 29,0 miljard) van de totale beleggingen in bedrijfsobligaties uit.

Figuur 3 - Rendement Nederlandse beleggingsinstellingen

[noot 1] Zie voor de netto-inleg van andere sectoren tabel 6.3 op de pagina 'Beleggingsinstellingen'.

[noot 2] Dit bedrag is inclusief de omwisseling van Rabobank Ledencertificaten in het vierde kwartaal van 2011. Huishoudens hadden circa EUR 5,4 miljard aan Rabobank Ledencertificaten in bezit.