Fondsvermogen Nederlandse hedgefondsen opnieuw toegenomen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 24 augustus 2012

Het fondsvermogen van Nederlandse hedgefondsen is gestegen van EUR 17,5 miljard ultimo 2011 naar EUR 19,8 miljard in het tweede kwartaal van 2012 (zie figuur 1).  


 

Deze stijging is vooral het gevolg van een netto-inleg van EUR 1,5 miljard en is grotendeels afkomstig van institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen). Zij beleggen vooral in Nederlandse hedgefondsen die een aantal jaren geleden door de (vermogens)beheerders van pensioenfondsen zijn opgericht (noot 1). Deze hedgefondsen – met een gezamenlijk fondsvermogen van circa EUR 16,6 miljard - voeren zelf geen actieve beleggingsstrategie uit, maar beleggen vooral in andere hedgefondsen (zogeheten funds of hedge funds).

Figuur 1 - Nederlandse hedgefondsen

De overige Nederlandse hedgefondsen hebben een omvang van circa EUR 3,2 miljard per ultimo 2012K2. Aan deze hedgefondsen werd in de eerste jaarhelft van 2012 voor EUR 0,1 miljard onttrokken door beleggers. Circa 50% van deze hedgefondsen – berekend op basis van de omvang van het fondsvermogen - is een fund of hedge funds. De resterende fondsen betreffen vooral hedgefondsen met een 'long/short' strategie (circa 35%) of een 'managed futures' strategie (circa 15%) (noot 2). 


Nederlandse hedgefondsen nemen binnen het eurogebied de tweede plaats in, na Ierland (EUR 76,7 miljard). Het fondsvermogen van hedgefondsen in de grote eurolanden zoals Frankrijk (EUR 2,7 miljard) en Duitsland (EUR 1,6 miljard) is relatief beperkt van omvang (zie figuur 2). Hedgefondsen zijn met name gevestigd op offshore locaties (zoals de Kaaimaneilanden, Bermuda e.d.), maar worden overwegend beheerd vanuit de VS en het VK.

Figuur 1 - Hedgefondsen gevestigd in het eurogebied

Wereldwijd beheren hedgefondsen een vermogen van US$ 2100 miljard (EUR 1668 miljard) in het tweede kwartaal van 2012 (noot 3). Dit is een fractie lager dan het recordniveau van US$ 2130 miljard in het eerste kwartaal van 2012. Tot op heden hebben beleggers in 2012 wereldwijd circa US$ 20 miljard netto ingelegd in hedgefondsen. De aanhoudende populariteit van hedgefondsen wordt verklaard doordat beleggers deze fondsen gebruiken om diversificatie aan te brengen in de beleggingsportefeuille en zo het risico van de totale beleggingsportefeuille (trachten te) verlagen. Het aantal hedgefondsen bedraagt ongeveer 9800 en bevindt zich onder het niveau van voor de financiële crisis (ruim 10.000 hedgefondsen in 2007) (noot 4). In Nederland zijn 96 hedgefondsen gevestigd, waarvan 30 funds of hedge funds en 66 'directe' hedgefondsen.

Hedgefondsen behaalden wereldwijd een negatief rendement in het tweede kwartaal van 2012 als gevolg van koersdalingen en onrust op de aandelenmarkten. De HFRI Fund Weighted Composite Index (gemeten in US$) – een veel gebruikte benchmark – daalde met 2,8% k-o-k in het tweede kwartaal van 2012 (zie figuur 3). Ook funds of hedge funds lieten een negatief rendement zien in het tweede kwartaal (-2,3% k-o-k). Nederlandse hedgefondsen behaalden echter een positief totaalrendement van 4,1% k-o-k in deze periode. De appreciatie van de Amerikaanse dollar vis-á-vis de euro (5,7% k-o-k) speelde hierbij een belangrijke rol doordat een aanzienlijk deel van het vermogen van Nederlandse hedgefondsen in Amerikaanse hedgefondsen is belegd.

Figuur 3 - Rendement Hedgefondsen

Noot 1: De sterke groei van het fondsvermogen van de Nederlandse hedgefondsen (vanaf begin 2010) is grotendeels het gevolg van de oprichting van zogeheten fondsen voor gemene rekening (fgr’s) door de (vermogens)beheerders van pensioenfondsen. In deze fgr’s hebben met name pensioenfondsen direct op de balans aangehouden beleggingen overgeheveld (waaronder ook beleggingen in hedgefondsen).
Noot 2: Deze verdeling is berekend op basis van gegevens van de 20 grootste Nederlandse hedgefondsen met een gezamenlijk marktaandeel van circa 90%. Het is daardoor mogelijk dat er kleinere Nederlandse hedgefondsen bestaan met een andere beleggingsstrategie
Noot 3: Volgens cijfers Hedge Fund Research.
Noot 4: Volgens cijfers TheCityUK Research.