Beleggingen verzekeraars in overheidsobligaties verder toegenomen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 12 september 2012

De directe beleggingen van Nederlandse verzekeraars in overheidsobligaties zijn in de eerste helft van 2012 gegroeid naar bijna €120 miljard. Dat blijkt uit gegevens van De Nederlandsche Bank. Deze toename is vooral tot stand gekomen door aankopen ter waarde van €5 miljard. Daarnaast nam deze portefeuille met zo’n €1 miljard toe als gevolg van koersstijgingen.

Bij verzekeraars bestaat de portefeuille met overheidsobligaties al enkele kwartalen voor zo’n 95% uit schuldpapier dat uitgegeven is door overheden van het eurogebied. De geografische samenstelling van deze portefeuille is in het eerste halfjaar wel gewijzigd. Zo nam het belang van Duitse overheidsobligaties als gevolg van forse aankopen (€4 miljard) toe. Deze aankopen zijn deels gefinancierd door verkopen van Nederlands staatspapier (€1 miljard). De waarde van de beleggingen van verzekeraars in Nederlands en Duits staatspapier was voor het eerst gelijk aan elkaar: €40 miljard. Het bezit aan Frans staatspapier (€16 miljard) en dat uit andere eurolanden (€18 miljard) bleef ongeveer stabiel. De beleggingen uit andere eurolanden betreffen voor het grootste deel overheidsobligaties van Oostenrijk (€8,5 miljard) en Finland (€3,2 miljard). Beleggingen in overheidsobligaties uit zogenoemde GIIPS-landen (Griekenland, Italië, Ierland, Portugal en Spanje) namen door verkopen (€1 miljard) af tot circa €2,5 miljard.

Door deze ontwikkelingen is het belang van overheidsobligaties in de totale beleggingsportefeuille van verzekeraars in het afgelopen half jaar verder toegenomen. Aan het eind van het tweede kwartaal maakten deze zo’n 26,2% daarvan uit tegen 25,7% een half jaar eerder.

Samenstelling portefeuille overheidsobligaties van verzekeraars