Emissies langlopende bedrijfsobligaties weer boven 10 miljard

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 22 oktober 2012

In 2012 zijn de uitgiften van langlopende obligaties door Nederlandse niet-financiële vennootschappen sterk toegenomen. In de eerste drie kwartalen van 2012 gaven bedrijven voor respectievelijk EUR 4,0 miljard, EUR 1,3 miljard en EUR 5,6 miljard uit (totaal EUR 10,9 miljard), tegenover EUR 6,3 miljard over heel 2011. Vooral in maart en augustus van dit jaar plaatsten veel grote ondernemingen nieuwe leningen op de kapitaalmarkt. Met uitzondering van de periode 2008K4-2009K3 waarin per kwartaal gemiddeld EUR 8,6 miljard werd uitgegeven, waren de bruto-emissies op kwartaalbasis het afgelopen decennium nooit zo hoog als in het derde kwartaal van 2012. In oktober is reeds voor EUR 2,5 miljard aan langlopende bedrijfsobligaties geplaatst. De uitgiften van langlopende obligaties van niet-financiële vennootschappen komen in het lopende jaar ook hoger uit dan in 2010 toen de sector voor EUR 13,1 miljard emitteerde.

Wereldwijd zit de kapitaalmarkt voor bedrijfsobligaties van grote ondernemingen ook al maanden in de lift (zie Grafiek 1). In het eurogebied stijgt de omvang van de emissies. In de eerste acht maanden van dit jaar komen de bruto-emissies uit op EUR 103,9 miljard en benaderen daarmee de totale uitgiften over heel 2011 (EUR 107,1 miljard), mede doordat ook Zuid-Europese ondernemingen meer obligaties uitgeven. In de VS komen de investeringen in langlopende bedrijfsobligaties over de eerste drie kwartalen van 2012 uit op USD 984,4 miljard tegenover USD 1012,1 over heel 2011. Hiermee komt dit jaar de omvang van de nieuwe emissies in de buurt van het voorgaande record uit 2007 van USD 1127,5 miljard. Ook Nederlandse bedrijven kiezen vaker voor dollar-leningen, de zogenaamde Yankee bonds. Tussen 2000 en 2011 is gemiddeld 34,0% van de door Nederlandse niet-financiële vennootschappen geëmitteerde langlopende obligaties genoteerd in een vreemde valuta waarvan 73,2% in dollars. In 2012 is tot nu toe 41,6%  van de langlopende bedrijfsobligaties uitgegeven in vreemde valuta, waarvan 82,5% in dollars. Met andere woorden, waar eerst gemiddeld 24,8% van de langlopende bedrijfsobligaties in dollars waren genoteerd ligt dat momenteel op 34,2%.

Grafiek 1 Emissies bedrijfsobligaties

De drukte op de markt heeft diverse redenen. Bedrijven kiezen vaker voor de kapitaalmarkt ter financiering van hun activiteiten, in plaats van financiering middels een banklening. Ook zijn de rentetarieven op bijvoorbeeld Nederlands en Amerikaans overheidspapier historisch laag, in sommige gevallen zelfs negatief. Hierdoor kunnen beleggers mogelijk een hoger verwacht rendement behalen door te investeren in langlopende bedrijfsobligaties. De meeste emissies zijn dan ook vele malen overschreven, ondanks dat de spread tussen bedrijfsobligaties en staatsobligaties de afgelopen jaren onder de 2,0% ligt (zie Grafiek 2). Niet-financiële vennootschappen kiezen mede door de lage rentetarieven ervoor om zich nu te herfinancieren tegen betere tarieven. Tegenover de stroom aan nieuwe emissies staan dan ook veel aflossingen. Doorgaans vinden de meeste aflossingen in het eerste kwartaal plaats waardoor er mogelijk reeds een goed beeld van de netto-emissies voor 2012 is. De netto-emissies in 2012 liggen momenteel boven één miljard, in 2010 en 2011 was dit respectievelijk EUR 200 miljoen en EUR 500 miljoen.

Grafiek 2 Rentetarieven op bedrijfs- en staatsobligaties