Beleggingsfondsen profiteren van koerswinsten op aandelen en obligaties

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 15 november 2012

In het derde kwartaal van 2012 steeg het fondsvermogen van de Nederlandse beleggingsinstellingen met 4,4% k-o-k tot EUR 536,1 miljard (zie figuur 1).

In het voorgaande kwartaal nam het fondsvermogen toe met 0,7% k-o-k. De stijging van het fondsvermogen werd vooral veroorzaakt door koerswinsten op de beleggingen en in mindere mate door netto-inleg. Het aantal beleggingsinstellingen nam met 10 af tot 1494.

Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen

De beleggingsinstellingen behaalden een positief totaalrendement van 3,7% k-o-k. Zowel de koerswinst op de beleggingen in aandelen als obligaties droegen positief bij aan het rendement (zie figuur 2). De koerswinst op de aandelenbeleggingen bedroeg 4,7% k-o-k in het derde kwartaal van 2012. De MSCI World index (benchmark, gemeten in euro’s) steeg eveneens met 4,7% k-o-k in deze periode. Op de beleggingen in staatsobligaties – die voor circa 85% uit obligaties van landen uit het eurogebied bestaan - werd een koerswinst van 2,9% k-o-k behaald. Dit is in lijn met de stijging van de iBoxx Euro Sovereign All Maturities index (een benchmark) met 2,9% k-o-k. De beleggingsinstellingen behaalden een koerswinst van 2,0% k-o-k op hun portefeuille van bedrijfsobligaties.

Rendement Nederlandse beleggingsinstellingen (in % k-o-k)

De netto-inleg bij de beleggingsinstellingen bedroeg EUR 6,7 miljard in het derde kwartaal van 2012. Obligatiefondsen rapporteerden verreweg de meeste netto-inleg (EUR 6,3 miljard). Ook hedgefondsen (EUR 0,4 miljard), vastgoedfondsen (EUR 0,1 miljard) en de overige fondsen (EUR 0,6 miljard) lieten een netto-inleg zien. Aan de aandelenfondsen (EUR -0,5 miljard) en gemengde fondsen (EUR -0,2 miljard) werd geld onttrokken. De netto-inleg was vrijwel geheel afkomstig van pensioenfondsen (EUR 8,2 miljard). Huishoudens onttrokken voor het achtste kwartaal op rij geld aan de Nederlandse beleggingsinstellingen (EUR -0,7 miljard in het derde kwartaal van 2012). In 2012 hebben huishoudens tot nu toe EUR 1,6 miljard weggehaald bij de Nederlandse beleggingsinstellingen. Dit is evenveel als in dezelfde periode vorig jaar.