Buitenlandse uitzettingen Nederlandse financiële sector gegroeid

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 27 december 2012

Bij de Nederlandse financiële sector lieten de uitzettingen op de rest van het eurogebied naar marktwaarde gemeten in het derde kwartaal van 2012 een toename zien van EUR 23 miljard (3%). Grotendeels trad dit op door herstel van aandelen- en obligatiekoersen, terwijl er ook meer effecten zijn gekocht en kredieten zijn verstrekt. Ook de uitzettingen op andere landen namen een grotere omvang aan, mede in samenhang met een gunstiger beursklimaat.

De buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op de rest van het eurogebied namen in het derde kwartaal van 2012 met EUR 23 miljard toe tot EUR 772 miljard. De grootste toename trad op bij de pensioenfondsen, waarvan de omvang van de uitzettingen met EUR 12 miljard opliep tot EUR 232 miljard. Ook bij de banken (EUR +8 miljard), waarvan de buitenlandse uitzettingen op het eurogebied met EUR 426 miljard het omvangrijkst zijn, en bij de verzekeraars (EUR +3 miljard) was sprake van een stijging.
 
De toename van buitenlandse uitzettingen op het eurogebied deed zich vooral voor op  Frankrijk (EUR +13 miljard) en Duitsland (EUR +7 miljard). Dit beeld komt over het algemeen zowel bij de banken als de pensioenfondsen en in mindere mate bij de verzekeraars naar voren. Bij de Nederlandse banken zijn met name de interbancaire posities, waaronder treasury activiteiten, zoals securities lending, op Franse en Duitse banken toegenomen. Bij de pensioenfondsen en verzekeraars ging het voornamelijk om een vergroting van de obligatieportefeuille. Daarbij vonden naast aankopen ook verkopen plaats. Zo namen de beleggingen in Frans papier in belangrijke mate toe door prijsstijgingen (circa 5%). Daarnaast is in beperkte mate Frans papier gekocht, maar er waren anderzijds partijen – ook Nederlandse banken - die hun winst namen en Frans overheidspapier verkochten. De omvang van Duits papier bij pensioenfondsen bleef ongeveer gelijk waarbij prijsstijging en enige verkopen elkaar in evenwicht hielden. Bij verzekeraars werd daarentegen voor EUR 1,6 miljard aan Duits overheidspapier gekocht.
De posities op Spanje werden juist verder afgebouwd (EUR -3 miljard). Deze vermindering trad met name op bij banken, die hun vorderingen op Spaanse banken terugbrachten. Verder werd Spaans schuldpapier door banken, pensioenfondsen en verzekeraars afgestoten.

Grafiek Buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector naar tegensector

Niet alleen namen de uitzettingen ten opzichte van de rest van het eurogebied toe, dit gold ook voor de uitzettingen op landen buiten het eurogebied, zoals Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Gunstige beursontwikkelingen zorgden net als in  het eurogebied voor een bijdrage aan de grotere omvang van de uitzettingen. Daarnaast werden  de bancaire uitzettingen op de Engelse private sector uitgebreid. Verder nam de positie van pensioenfondsen op de Verenigde Staten (EUR +9 miljard) toe. Dit is te herleiden tot aankopen van aandelen en vooral obligaties van Amerikaanse niet-financiële bedrijven – deels gefinancierd door verkopen van Europees schuldpapier.