Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen in februari toegenomen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 27 maart 2014

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in februari gestegen naar 111%. Eind december bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad nog 110%. Deze toename van de dekkingsgraad - de verhouding tussen de beschikbare middelen en de verplichtingen – wordt met name veroorzaakt doordat pensioenfondsen in de dekkingsgraad van februari hun aangekondigde kortingen hebben verwerkt.

In februari hebben 29 pensioenfondsen een korting per april 2014 aangekondigd. Een besluit tot korten wordt na besluitvorming, in dit geval dus in februari, verwerkt in de verplichtingen van de pensioenfondsen. Hierdoor zijn de verplichtingen, ook wel technische voorzieningen genoemd, in deze periode afgenomen. Naast de verwerking van de kortingen heeft ook de daling van kapitaalmarktrente een positief effect gehad op de dekkingsgraad. Deze daling zorgde ervoor dat de vastrentende waardenportefeuille in waarde is gestegen.  

Aan de andere kant is de rentetermijnstructuur inclusief UFR en middeling (tabel 1.3) gedaald, wat gezorgd heeft voor een toename van de technische voorzieningen. De aandelenkoersen (tabel 3.1) hebben beperkt invloed gehad op de dekkingsgraad. De AEX daalde tussen eind december en eind februari met 0,8% en de MSCI-World Index steeg met 0,6%. Al deze ontwikkelingen hebben per saldo gezorgd voor een stijging van de dekkingsgraad met één procentpunt.

Dekkingsgraad pensioenfondsen (ultimocijfers)

Dekkingsgraad pensioenfondsen