Beheerd vermogen van Nederlandse beleggingsfondsen opnieuw naar recordhoogte

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 13 augustus 2014

In het tweede kwartaal van 2014 bereikte het beheerd vermogen van de Nederlandse beleggingsfondsen voor het vierde achtereenvolgende kwartaal een recordhoogte.

Ten opzichte van het eerste kwartaal in 2014 stegen beleggingen van de Nederlandse beleggingsfondsen met 4,5% (EUR 29,3 miljard), vooral als gevolg van koerswinsten op aandelenbeleggingen. Het belegd vermogen in aandelen nam toe met 7,8% en is de grootste groei onder de beleggingsinstrumenten, zie figuur 1. 

Figuur 1: Beleggingen van Nederlandse beleggingsfondsen
EUR mrd

Beleggingen van Nederlandse beleggingsfondsen

De aangroei van het belegd vermogen in Nederlandse beleggingsfondsen is deels te verklaren door een positieve netto-inleg van EUR 1,7 miljard, EUR 1,3 miljard meer dan in het vorige kwartaal. Aandelenfondsen waren het populairst onder beleggers met een netto-inleg van EUR 3,6 miljard, waarvan EUR 1,8 miljard in opkomende markten. Ook in vastgoedfondsen en overige fondsen werd geïnvesteerd (EUR 1,2 miljard respectievelijk EUR 0,4 miljard). Daarentegen werd EUR 2,4 miljard aan obligatiefondsen onttrokken door beleggers. Geld werd verder teruggetrokken uit gemengde fondsen (EUR 0,2 miljard) en hedgefondsen (EUR 0,9 miljard). Met uitzondering van de overige fondsen hebben beleggers dezelfde (des)investeringsstrategie als in het voorgaande kwartaal uitgevoerd. 

De grootste bijdrage aan de toename van het belegd vermogen in het tweede kwartaal van 2014 kwam uit koerswinsten. Het totaalrendement op de beleggingen (inclusief beleggingsopbrengsten zoals rente en dividend) bedroeg 4,2% op kwartaalbasis; sinds het eerste kwartaal van 2012 was het totaalrendement niet meer boven de 4% uitgekomen. Het totaalrendement op de beleggingen in aandelenfondsen was met 5,6% het hoogst. Hoewel de netto-inleg in obligatiefondsen negatief was, bedroeg het rendement voor deze beleggingscategorie 3,2% (zie figuur 2). De andere beleggingscategorieën behaalden eveneens positieve totaalrendementen: vastgoedfondsen 2,8%, hedgefondsen 2,2% en overige fondsen 5,1%. 

Figuur 2: Totaalrendement beleggingen van Nederlandse beleggingsfondsen
In %

Totaalrendement beleggingen van Nederlandse beleggingsfondsen