Omvang Nederlands schuldpapier naar recordhoogte

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 18 augustus 2014

In het tweede kwartaal van 2014 bedroegen de netto-uitgiftes van zowel kortlopend geldmarktpapier als langlopende obligaties door Nederlandse ingezetenen in totaal EUR 34 miljard (+19%k-o-k). Het uitstaande bedrag van het kort- en langlopend schuldpapier nam met 2,9% (k-o-k) toe tot EUR 1.809 miljard (circa drie maal het Nederlandse BBP); een recordhoogte.

Uitgiftes op de kapitaalmarkt wederom hoog

Ook in het tweede kwartaal van 2014 werden er veel Nederlandse obligaties uitgegeven (EUR 94 mld; -3% k-o-k; zie Figuur 1). Een belangrijk deel hiervan (32%) was bestemd voor nieuwe financiering, de aflossingen waren relatief laag (EUR 64 mld; -20% k-o-k). De totale omvang van de uitstaande obligaties groeide met 3% k-o-k naar een recordhoogte van EUR 1.672 miljard. Ook in het eurogebied hielden de uitgiftes van obligaties aan (EUR 799 mld; +5% k-o-k) en waren er minder aflossingen (EUR 707 mld; -8% k-o-k). De uitstaande waarde van de obligaties in het eurogebied steeg daarom tot EUR 15.212 miljard (+0,8% k-o-k).

Figuur 1: Uitgifte Nederlandse obligaties per kwartaal (in mld EUR)

Uitgifte Nederlandse obligaties per kwartaal (in mld EUR)

De groeiende schuldomvang op de kapitaalmarkt wordt voor een groot deel verklaard door de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat. Per saldo plaatste de Staat EUR 10 miljard aan obligaties. De omvang van de langlopende staatsobligaties steeg tot EUR 333 miljard (+3% k-o-k).   

Net als in het vorige kwartaal gaven banken in het tweede kwartaal van 2014 meer obligaties uit (EUR 30 mld; +29% k-o-k). Voor het binnenlands-bankbedrijf betekent dit een omslagpunt: er is voor het eerst sinds twee jaar weer sprake van netto-emissies. De omvang van de uitstaande bancaire obligaties komt uit op EUR 414 miljard.  

De uitgiftes van nieuwe securitisaties door Special Purpose Vehicles (SPVs) bedroegen EUR 12 miljard (+120% k-o-k), toch zijn de SPV uitgiftes historisch gezien beperkt (vijfjarig gemiddeld EUR 17 mld per kwartaal).  

Van de nieuwe uitgiftes in het tweede kwartaal van 2014 van Nederlandse emittenten werd 13% door Nederlandse investeerders opgekocht (EUR 12 mld). Het merendeel betreft SPV-papier aangehouden door de originators (EUR 9 mld). Ook verzekeraars kochten voor ruim EUR 1 mld aan nieuw geëmitteerde Nederlandse obligaties, voornamelijk securitisaties. 

Minder uitgiftes geldmarktpapier

In het tweede kwartaal van 2014 bedroegen de bruto uitgiftes van het geldmarktpapier EUR 74 miljard, EUR 16 miljard minder dan in het voorgaande kwartaal (-21% k-o-k; zie Figuur 2). Dit hangt samen met de doorgaans grote uitgiftes in het eerste kwartaal. De afgelopen drie kwartalen bleven de emissies van kortlopend schuldpapier sterk achter ten opzichte van de afgelopen vijf jaar. Recent kwamen de bruto-uitgiftes per kwartaal uit op EUR 75 mld, EUR 93 mld en EUR 74 mld tegenover een vijfjarig gemiddelde van EUR 110 miljard.  

De activiteit op de geldmarkt wordt in Nederland grotendeels bepaald door banken en de overheid. Banken haalden EUR 24 miljard op (-13% k-o-k) en de aflossingen bedroegen EUR 27 miljard. De Nederlandse Staat gaf voor EUR 25 miljard uit (+35%, k-o-k) en loste voor EUR 22 miljard af. De totale uitstaande waarde van het geldmarktpapier kwam uit op EUR 136 miljard (+2% k-o-k).  

In lijn met de ontwikkelingen in Nederland waren er minder uitgiftes van geldmarktpapier in het eurogebied (EUR 1.305 mld; -13% k-o-k) en daalde de uitstaande waarde van het geldmarktpapier met EUR 63 miljard (-5% k-o-k) tot EUR 1.329 miljard.

Figuur 2: Uitgifte Nederlands geldmarktpapier per kwartaal (in mld EUR)

Uitgifte Nederlands geldmarktpapier per kwartaal (in mld EUR)