Lage volumes uitgiftes schuldpapier

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 18 november 2014

In het derde kwartaal van 2014 bedroegen de uitgiftes van zowel geldmarktpapier als obligaties door Nederlandse ingezetenen in totaal EUR 122 miljard, tegenover EUR 167 miljard in het voorgaande kwartaal (-27% k-o-k). Het uitstaande bedrag van het kort- en langlopend schuldpapier bleef met EUR 1.804 miljard nagenoeg ongewijzigd, mede vanwege beperkte aflossingen.

Laag volume uitgiftes op de kapitaalmarkt

In het derde kwartaal van 2014 hebben Nederlandse instellingen minder obligaties uitgegeven (Figuur 1), mede door de relatief lage behoefte aan herfinanciering in verband met geplande aflossingen . De omvang van uitgiftes van obligaties bedroeg EUR 46 miljard ten opzichte van EUR 92 miljard in het vorige kwartaal, waarbij de aflossingen uitkwamen op EUR 42 miljard (EUR 69 miljard in het tweede kwartaal). De totale omvang van de uitstaande obligaties groeide met 1,6% k-o-k naar een recordhoogte van EUR 1.667 miljard.

Figuur 1: Uitgifte Nederlandse obligaties
EUR mld

Uitgifte Nederlandse obligaties

In het derde kwartaal van 2014 loste de Nederlandse Staat per saldo EUR 6 miljard af. De omvang van de uitstaande staatsobligaties daalde tot EUR 329 miljard. Banken plaatsten EUR 11 miljard obligaties, het laagste kwartaalvolume in zes jaar. De omvang van de uitstaande bancaire obligaties daalde tot EUR 418 miljard. Ook de uitgiftes van nieuwe securitisaties door Special Purpose Vehicles (SPVs) namen af tot EUR 2,5 miljard (-79% k-o-k) en zijn historisch gezien beperkt (vijfjarig gemiddeld EUR 17 miljard per kwartaal). Bijzondere Financiële Instellingen (BFI’s) gaven minder obligaties uit (EUR 19 miljard, -38% k-o-k).

In lijn met de ontwikkelingen in Nederland waren er binnen het eurogebied in het derde kwartaal van 2014 minder uitgiftes van obligaties (EUR 499 miljard; -39% k-o-k). De uitstaande waarde van de obligaties in het eurogebied daalde met 0,3% tot EUR 15.171 miljard. 

Volume uitgiftes geldmarktpapier stabiel maar beperkt

In het derde kwartaal van 2014 waren de bruto uitgiftes van het geldmarktpapier met EUR 76 miljard nagenoeg gelijk aan het voorgaande kwartaal (+0,8% k-o-k; Figuur 2). In de laatste vier kwartalen bleven de uitgiftes van kortlopend schuldpapier sterk achter; gemiddeld EUR 80 miljard tegenover een vijfjarig gemiddelde van EUR 110 miljard. De totale uitstaande waarde van het geldmarktpapier bleef ten opzichte van het vorige kwartaal ongewijzigd op EUR 137 miljard.

Figuur 2: Uitgifte Nederlands geldmarktpapier
EUR mld

Uitgifte Nederlands geldmarktpapier

De Nederlandse Staat gaf voor EUR 34 miljard aan geldpapier uit (+39% k-o-k) en loste EUR 32 miljard af. Banken haalden EUR 19 miljard op tegenover EUR 26 miljard in het vorige kwartaal; de aflossingen bedroegen EUR 28 miljard ten opzichte van EUR 27 miljard in het tweede kwartaal. Het uitstaande bancaire geldmarktpapier daalde tot het laagste niveau in vier jaar tot EUR 75 miljard.  

In het eurogebied waren er minder uitgiftes van geldmarktpapier (EUR 1.060 miljard) ten opzichte van het vorige kwartaal (-19% k-o-k) terwijl de uitstaande waarde van het geldmarktpapier met 0,7% steeg tot EUR 1.341 miljard.  

Trendmatige toename uitgiftes in vreemde valuta

Nederlandse ingezetenen hebben in de afgelopen jaren verhoudingsgewijs steeds meer schuldpapier uitstaan in vreemde valuta (Figuur 3). Het percentage is gestegen van 20% in 2010 tot 26% in het derde kwartaal van 2014 bij een toegenomen omvang van het schuldpapier in deze periode. De uitgiftes in euro’s vertonen dan ook een trendmatige daling.

Figuur 3: Ontwikkeling schuldpapier in euro’s en vreemde valuta’s

Ontwikkeling schuldpapier in euro’s en vreemde valuta’s

De toename van uitgiftes in vreemde valuta is het grootst bij het geldmarktpapier. Het percentage van het uitstaand kortlopend schuldpapier is gestegen van 24% tot 44%. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende uitgiftes in vreemde valuta door banken, waar tweederde van het uitstaande geldmarktpapier in vreemde valuta’s luidt. Ook bij langlopend schuldpapier is het aandeel uitstaande effecten in vreemde valuta met 43% bij banken groot.   

In het eurogebied lag het percentage van de uitstaande waarde van het totale schuldpapier in vreemde valuta op 13% in het derde kwartaal van 2014 ten opzichte van 11% in 2010.