Toename portefeuille staatsobligaties levensverzekeraars

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 11 december 2014

In het derde kwartaal van 2014 is de portefeuille staatsobligaties van Nederlandse levensverzekeraars met € 7 miljard toegenomen tot € 104 miljard, zo blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. Daarmee wordt eerdere groei voortgezet.

De staatsobligatieportefeuille van levensverzekeraars geeft vanaf eind 2009 een groei te zien. Destijds bedroeg de portefeuille nog zo’n € 65 miljard. De groei is enerzijds te verklaren door  herwaarderingen (prijsstijgingen van obligaties als gevolg van daling van de kapitaalmarktrente) en anderzijds door netto aankopen. In de eerste drie kwartalen van 2014 is de portefeuille staatsobligaties in totaal met € 18 miljard toegenomen.

Levensverzekeraars: staatsobligaties

Aan het eind van het derde kwartaal van 2014 bedraagt de staatsobligatieportefeuille 40% van de totale beleggingen van levensverzekeraars (exclusief derivaten). Eind 2009 bedroeg dit percentage nog 34%. In deze periode is ook het aandeel van de hypotheekportefeuille gegroeid. De toename van het gewicht van staatsobligaties en hypotheken in de totale beleggingsportefeuille van levensverzekeraars is ten koste gegaan van het gewicht van bedrijfsobligaties, aandelen en liquide middelen.