Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gedaald in de eerste twee maanden van 2015

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 25 maart 2015
Per 1 januari 2015 is het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) voor pensioenfondsen ingevoerd. Eén van de doelen van het nFTK is dat er minder op dagkoersen zal worden gestuurd. Daarom moeten alle pensioenfondsen vanaf 2015 gebruik maken van de beleidsdekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is een 12-maands gemiddelde dekkingsgraad en is daarom stabieler dan de niet-gemiddelde dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van februari 2015 is dus het gemiddelde van alle niet-gemiddelde dekkingsgraden van de maanden maart 2014 tot en met februari 2015.

De beleidsdekkingsgraad van de sector is in de eerste twee maanden van 2015 gedaald. Eind december 2014 bedroeg de beleidsdekkingsgraad nog 110%, per ultimo februari is deze afgenomen naar 109%. De niet-gemiddelde dekkingsgraad ligt momenteel lager dan de beleidsdekkingsgraad en daalde in diezelfde periode van 108% (noot 1) naar 105%. Vanwege de lage stand van de niet-gemiddelde dekkingsgraad is de verwachting dat de beleidsdekkingsgraad in de komende maanden nog verder zal dalen.

De aandelenkoersen (tabel 3.1) zijn fors gestegen tussen eind december en eind februari: de AEX steeg met 14,0% en de MSCI-World Index met 5,1%. Daarnaast is de kapitaalmarktrente gedaald. Beide ontwikkelingen hadden een gunstig effect op de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen.

Per 1 januari 2015 wordt de rentetermijnstructuur voor de berekening van de niet-gemiddelde dekkingsgraad niet langer gemiddeld over drie maanden. De rentetermijnstructuur is tussen eind december 2014 en eind februari 2015 sterk gedaald. Zo daalde de 30-jaarsrente in deze periode met 46 basispunten naar 1,64%. Deze daling van de rente heeft geleid tot hogere verplichtingen, ook wel technische voorzieningen genoemd. De stijging van de technische voorzieningen was forser dan de toename van de beleggingsportefeuille.

Noot 1: De niet-gemiddelde dekkingsgraad per ultimo december 2014 is nog berekend op basis van de rentetermijnstructuur inclusief 3-maands middeling.

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen (ultimocijfers)

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen (ultimocijfers)