Hanteren nieuwe methode leidt tot neerwaartse bijstelling kredietgroei

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 29 april 2015

In maart 2015 daalde de hypothecaire kredietverlening aan huishoudens met 0,7% in vergelijking met een jaar eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van DNB over de jaargroei van bancaire hypothecaire kredieten. Voor het eerst zijn deze cijfers berekend volgens een nieuwe methode, wat leidt tot een neerwaartse bijstelling van het niveau van de kredietgroei aan bedrijven en huishoudens. De onderliggende trend wordt er niet tot nauwelijks door veranderd.

Verbeterde methode

DNB corrigeert groeicijfers van de bancaire kredietverlening aan huishoudens en niet-financiële bedrijven in Nederland voor de effecten van securitisaties. Sinds 1 januari 2015 rapporteren banken in Europa echter meer informatie over gesecuritiseerde leningen. Hierdoor wordt het mogelijk om de kredietgroei van banken nauwkeuriger te corrigeren voor de effecten van securitisaties, waarbij leningen van de bankbalans worden gehaald. De belangrijkste verbetering is dat bij de nieuwe methode ook rekening wordt gehouden met aflossingen op gesecuritiseerde leningen.

Neerwaartse bijstelling bancaire kredietverlening

De introductie van de nieuwe methodiek leidt tot een neerwaartse bijstelling van het niveau van de kredietgroei aan bedrijven en huishoudens; de onderliggende trend wordt er niet tot nauwelijks door veranderd. De jaargroei van de hypothecaire kredietverlening aan huishoudens komt bij toepassing van de verbeterde methodiek over de periode vanaf 2007 gemiddeld anderhalf procentpunt lager uit. Dit betekent dat de hypothecaire kredietverlening volgens de nieuwe methodiek in maart 2015 met 0,7% daalt (figuur 1). Deze krimp werd ingezet per begin 2013.

Figuur 1 - Jaargroei hypothecaire kredietverlening

Jaargroei hypothecaire kredietverlening

Ook de zakelijke kredietverlening wordt in de nieuwe methode naar beneden bijgesteld, maar de impact hiervan is beduidend kleiner dan bij de hypothecaire kredietverlening, doordat er minder zakelijke kredieten dan hypothecaire kredieten zijn gesecuritiseerd. De verbeterde methodiek leidt tot een gemiddelde bijstelling van 0,7 procentpunt van de zakelijke kredietverlening vanaf 2007. Per maart 2015 daalt de zakelijke kredietverlening met 3,6% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder (figuur 2).

Figuur 2 - Jaargroei zakelijke kredietverlening

Jaargroei zakelijke kredietverlening

ECB

Ook de ECB heeft de intentie uitgesproken om de verbeterde methode op termijn te implementeren. DNB publiceert op haar website reeds per heden de bancaire kredietgroeicijfers volgens de nieuwe methode. Om gebruikers van deze cijfers de nodige flexibiliteit te geven, zal DNB de komende drie maanden de kredietgroeicijfers ook volgens de oude methode blijven publiceren.

De onderliggende cijfers uit het artikel kunnen worden gevonden via de link.