Omvang Nederlands schuldpapier naar recordhoogte ondanks lage volumes uitgiftes

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 9 februari 2015

In 2014 steeg de hoeveelheid uitstaand Nederlands schuldpapier met 6 procent en bereikte een recordhoogte van EUR 1.826 miljard. Dit record werd bereikt ondanks aanhoudend lage uitgiftevolumes. In het vierde kwartaal van 2014 zakte de hoeveelheid uitgegeven schuldpapier, zowel geldmarktpapier als obligaties, verder weg naar totaal EUR 103 miljard tegenover EUR 122 miljard in het derde kwartaal (-18% k-o-k). Dit zijn de laagste kwartaalvolumes sinds het eerste kwartaal van 2003.

Laag volume uitgiftes op de kapitaalmarkt

In het vierde kwartaal van 2014 hebben Nederlandse instellingen wederom voor een beperkte hoeveelheid obligaties uitgegeven (Figuur 1), mede door de relatief lage behoefte aan herfinanciering . De omvang van uitgiftes van obligaties bedroeg EUR 46 miljard, vergelijkbaar met het vorige kwartaal. Doordat het volume van aflopend schuldpapier lager was dan de bruto emissies groeide de totale omvang van de uitstaande obligaties naar een recordhoogte van EUR 1.702 miljard, rekening houdend met een breukwaarneming bij de bancaire obligaties (tegenover EUR 1.673 miljard zonder breuk).

Grafiek 1: Ontwikkeling stand en bruto-uitgiftes Nederlandse kapitaalmarkt

Ontwikkeling stand en bruto-uitgiftes Nederlandse kapitaalmarkt

In de laatste twee kwartalen van 2014 waren de uitgiftes van bancaire obligaties beperkt. In het vierde kwartaal plaatsten banken meer obligaties (EUR 13,3 miljard ten opzichte van EUR 10,5 miljard in het derde kwartaal). Deze kwartaalhoeveelheden behoren tot de twee laagste in de afgelopen zes jaar. De omvang van de uitstaande bancaire obligaties steeg desalniettemin k-o-k van EUR 418 miljard tot EUR 426 miljard ultimo 2014, mede door een breukwaarneming en beperkte aflossingen. Ook de uitgiftes van nieuwe securitisaties door Special Purpose Vehicles (SPV’s) stegen van EUR 2,5 miljard tot EUR 3,8 miljard, al zijn deze historisch gezien ook beperkt (vijfjarig gemiddeld EUR 15 miljard per kwartaal). In het vierde kwartaal van 2014 emitteerde de Nederlandse Staat per saldo voor EUR 4,9 miljard obligaties waarmee de omvang van de uitstaande staatsobligaties steeg tot EUR 334 miljard ultimo 2014. Bijzondere Financiële Instellingen (BFI’s) plaatsten voor EUR 20,5 miljard obligaties (+6% k-o-k), waarmee hun aandeel ruim 25 procent van de uitstaande Nederlandse obligaties omvatte.

Volume uitgiftes geldmarktpapier zeer beperkt

In het vierde kwartaal van 2014 kwamen de bruto uitgiftes van het geldmarktpapier met EUR 57 miljard op het laagste volume uit in ruim 10 jaar (Figuur 2). In de laatste vijf kwartalen bleven de uitgiftes van kortlopend schuldpapier sterk achter; gemiddeld EUR 75 miljard tegenover een vijfjarig gemiddelde van EUR 110 miljard. Door aflossingen nam de totale uitstaande waarde van het geldmarktpapier af tot EUR 124 miljard. Met uitzondering van het vierde kwartaal van 2013 waarin banken en de Nederlandse Staat beperkte uitgiftes deden en juist veel geldmarktpapier aflosten komt het uitstaand geldmarktpapier uit op het laagste niveau in zes jaar.

Grafiek 2: Ontwikkeling stand en bruto-uitgiftes Nederlandse geldmarkt

Ontwikkeling stand en bruto-uitgiftes Nederlandse geldmarkt

Banken haalden EUR 25,7 miljard op tegenover EUR 18,9 miljard in het vorige kwartaal. De aflossingen door banken bedroegen EUR 28,2 miljard waardoor het uitstaande bancaire geldmarktpapier verder afnam tot EUR 73 miljard. De Nederlandse Staat gaf voor EUR 9,1 miljard aan geldpapier uit tegenover EUR 33,9 miljard in het vorige kwartaal. Door aflossingen van EUR 18,7 miljard kwam de stand uit op EUR 22 miljard aan kortlopend staatspapier, het laagste niveau in ruim zeven jaar. De Bijzondere Financiële Instellingen gaven voor EUR 15,8 miljard aan geldpapier uit tegenover EUR 20,1 miljard in het vorige kwartaal. Door aflossingen van EUR 18,4 miljard was er een afname van de stand naar EUR 23 miljard.