Beheerd vermogen van beleggingsinstellingen licht gestegen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 23 mei 2016

Het totale vermogen van beleggingsinstellingen steeg met 0,5% in het eerste kwartaal van 2016. De groei komt vooral door investeringen van pensioenfondsen in de sector. Met deze inleg hebben beleggingsfondsen effecten gekocht en in de uitgifte van nieuwe woninghypotheken geïnvesteerd.

In het eerste kwartaal 2016 liet het belegd vermogen van beleggingsinstellingen een geringe groei zien van 0,5% (EUR 3,7 miljard) ten opzichte van het vorige kwartaal (zie figuur 1). Daardoor is het totale vermogen van de sector gestegen van EUR 762,6 miljard naar EUR 766,3 miljard (kwartaal-op-kwartaal). Onderliggend steeg vooral het vermogen van obligatiefondsen (EUR 5,3 miljard) en overige fondsen, zoals grondstoffen- en hypotheekfondsen (EUR 4,6 miljard). In mindere mate zijn vastgoedfondsen ook gegroeid, met EUR 1,0 miljard. Tegelijkertijd nam het vermogen van aandelenfondsen en hedgefondsen juist af met respectievelijk EUR 3,7 miljard en EUR 3,6 miljard.

Beleggingsinstellingen hebben in het afgelopen kwartaal per saldo EUR 6,7 miljard in beursgenoteerde aandelen en langlopende obligaties geïnvesteerd. Dit is gelijk aan 1,3% van de totale portefeuille van de fondsen die in deze twee activaklassen. De investeringen vonden per saldo vooral plaats in aandelen en obligaties van niet-financiële instellingen, en obligaties van de bankensector. In beide gevallen werd vooral in effecten van buiten het eurogebied belegd. Daarnaast hebben beleggingsinstellingen in Nederlandse woninghypotheken geïnvesteerd. De uitgifte van nieuwe hypotheken door hypotheekfondsen bedroeg EUR 2,7 miljard in het afgelopen kwartaal, wat gelijk is aan een toename van 16,7% kwartaal-op-kwartaal in de portefeuille van hypotheekfondsen.  

Deze investeringen werden mogelijk gemaakt door een positieve totale netto-inleg in beleggingsinstellingen ter waarde van EUR 5,9 miljard (zie figuur 2). Hoewel verzekeraars geld hebben onttrokken aan fondsen (EUR 4,2 miljard), hebben pensioenfondsen flink geïnvesteerd in de sector (EUR 8,9 miljard). Bovendien hebben buitenlandse partijen EUR 1,1 miljard ingelegd in Nederlandse fondsen. Het totale rendement was in het afgelopen kwartaal miniem en heeft niet bijgedragen aan de groei van de sector.