Positief rendement voor Nederlandse beleggingsinstellingen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 17 augustus 2016

In het tweede kwartaal van 2016 is het beheerde vermogen van de Nederlandse beleggingsinstellingen toegenomen van EUR 766,7 miljard naar EUR 805,1 miljard. Dit werd grotendeels veroorzaakt door een totaalrendement van 3,5% (EUR 26,8 miljard), een recordniveau sinds het eerste kwartaal van 2015. Daarnaast zette de groei van hypotheekfondsen door als gevolg van nieuwe inleg door beleggers. Via deze fondsen staat inmiddels EUR 19,1 miljard aan Nederlandse hypotheken uit, het hoogste bedrag ooit.

Figuur 1 - Beleggingen van Nederlandse beleggingsfondsen

Eind juni 2016 bedroeg het totale vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen EUR 805,1 miljard (zie figuur 1). Het vermogen van de sector is voor het vierde kwartaal op rij gegroeid en nadert het recordniveau van eind maart 2015, toen een bedrag van EUR 814,9 miljard werd bereikt. Het aantal Nederlandse fondsen is daarentegen relatief stabiel gebleven. Momenteel bestaat de populatie uit 1821 fondsen.

Figuur 2 - Rendement Nederlandse beleggingsfondsen

De groei van de beleggingsfondsen werd met name veroorzaakt door een behaald totaalrendement van 3,5% kwartaal-op-kwartaal. Dit rendement is het hoogste behaalde rendement sinds het eerste kwartaal van 2015. De koerswinst op de beleggingen in aandelen bedroeg in het eerste kwartaal 2,8% (zie figuur 2), in lijn met de stijging van aandelenindices zoals de MSCI World Index  (2,9%). Ook obligatie- en vastgoedfondsen lieten een hoog rendement zien (respectievelijk 3,6% en 3,2%). Het rendement van vastgoedfondsen werd voornamelijk behaald door winst bij de indirecte vastgoed-investeringen, zoals aandelen en participaties in beleggingsinstellingen. Gemengde fondsen en hedgefondsen behaalden een rendement van respectievelijk 1,7% en 1,5%. Echter, het hoogste rendement werd door overige fondsen behaald (5,9%)

Figuur 3 - Uitstaande woninghypotheken vanuit Nederlandse beleggingsinstellingen

In de categorie overige fondsen vallen hoofdzakelijk grondstoffondsen, private equity fondsen en hypotheekfondsen. In het afgelopen jaar hebben deze laatste fondsen een snelle groei laten zien, met een verdubbeling van hun balanstotaal tot gevolg. Het totaalbedrag aan uitstaande hypotheken vanuit beleggingsfondsen aan Nederlandse particulieren bedroeg eind juni EUR 19,1 miljard, het hoogste niveau ooit (zie figuur 3). De groei ten opzichte van een kwartaal eerder bedroeg EUR 2,3 miljard, ofwel 14,0% kwartaal-op-kwartaal.

In het tweede kwartaal van 2016 bereikte het belegde vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen dat wordt geïnvesteerd in andere beleggingsfondsen een recordomvang: EUR 112,4 miljard. Van dit bedrag wordt 52% geïnvesteerd in fondsen uit Verenigde Staten, Luxemburg en Engeland. Daarnaast wordt 27% geïnvesteerd in andere Nederlandse beleggingsinstellingen. Fondsen die meer dan 50% van hun portefeuille in andere beleggingsinstellingen investeren staan bekend onder de noemer funds-of-funds. In de beleggingsinstellingenstatistiek van DNB worden ze ingedeeld in de categorie van de fondsen waarin ze beleggen.