Statistisch Nieuwsbericht: Flink meer geldmarktpapier in omloop

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 12 mei 2017

In het eerste kwartaal van 2017 nam het door Nederlandse instellingen uitgegeven geldmarktpapier met EUR 24 miljard toe, tot EUR 141 miljard. Tegelijkertijd kwam het uitstaande bedrag aan kapitaalmarktpapier EUR 5 miljard lager uit, op EUR 1768 miljard. De waarde van de beursgenoteerde aandelen steeg tot EUR 980 miljard.

Uitstaand geldmarktpapier stijgt fors
Het geldmartkpapier dat Nederlandse instellingen hebben uitgegeven, steeg in het eerste kwartaal van 2017 met 20 procent, tot EUR 141 miljard. Aan nieuw geldmarktpapier brachten Nederlandse instellingen in het eerste kwartaal voor een bedrag van EUR 72 miljard op de markt. Dit bruto-emissiebedrag lag aan de bovenkant van wat in de afgelopen jaren gebruikelijk was, maar was vanuit een langere termijn perspectief niet uitzonderlijk hoog. Doordat het afgelopen kwartaal weinig geldmarktpapier afliep, kwam het netto-emissiebedrag aan geldmarktpapier met bijna EUR 24 miljard niettemin uit op het hoogste niveau sinds de crisis (grafiek 1).

Terwijl het euro geldmarktpapier met EUR 4 miljard opliep, nam het geldmarktpapier in vreemde valuta’s met liefst EUR 20 miljard toe. Dit kwam volledig voor rekening van het bankwezen. Van het totale uitstaande Nederlands geldmarktpapier in vreemde valuta, van EUR 70 miljard, is EUR 68 miljard door het bankwezen in omloop gebracht. Het geldmarktpapier dat andere Nederlandse sectoren op de balans hebben staan, is voornamelijk in euro’s genoteerd.

Lichte daling kapitaalmarktpapier
Het door Nederlandse instellingen uitgegeven kapitaalmarktpapier daalde in het eerste kwartaal licht, van EUR 1773 miljard tot EUR 1768 miljard. Tegenover een stijging van EUR 5 miljard van het papier in euro’s stond een afname van EUR 10 miljard van het papier in vreemde valuta’s door een wisselkoerseffect en relatief hoge aflossingen op dat papier. Zo loste de overheid in het eerste kwartaal haar laatste kapitaalmarktlening in vreemde valuta’s af.

Aan nieuw kapitaalmarktpapier emitteerden Nederlandse instellingen in het eerste kwartaal voor een bedrag van bijna EUR 84 miljard. De bruto-emissie activiteit op de kapitaalmarkt lag daarmee ongeveer twee keer zo hoog als in het slotkwartaal van 2016. De belangrijkste emittenten waren banken (EUR 19 miljard) en bijzondere financiële instellingen (EUR 36 miljard). Ondanks de hoge uitgifte van nieuw kapitaalmarktpapier waren de netto-emissies nipt negatief (EUR -0,5 miljard) omdat het afgelopen kwartaal ook veel kapitaalmarktpapier werd afgelost (grafiek 2).

Koerswaarde nadert 1 biljoen euro
De koerswaarde van de uitstaande aandelen steeg van EUR 925 miljard in het laatste kwartaal van vorig jaar tot bijna EUR 980 miljard in het eerste kwartaal. De stijging werd gedreven door hogere beurskoersen. Nederlandse instellingen haalden met aandelenemissies voor een bedrag van EUR 1,7 miljard uit de markt. Dit betrof voornamelijk de uitgifte van extra ledencertificaten door de Rabobank. 

Meer infomatie via deze link.