Financiële positie pensioenfondsen verslechterd

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 29 januari 2019

Vrijwel alle pensioenfondsen zagen hun financiële positie in het vierde kwartaal van 2018 verslechteren. Dat kwam door wereldwijd forse dalingen op aandelenmarkten en dalende rentes. Het vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen nam daardoor af met EUR 46 miljard naar EUR 1.328 miljard, terwijl de verplichtingen toenamen met EUR 40 miljard tot EUR 1.286 miljard. Dat blijkt uit cijfers die pensioenfondsen aan toezichthouder De Nederlandsche Bank hebben verstrekt.

Dekkingsgraad pensioenfondsen met 7 procentpunt gedaald naar 103,3%

De dekkingsgraad, de graadmeter voor de actuele financiële positie van pensioenfondsen, daalde door al deze ontwikkelingen van 110,3 procent aan het einde van het derde kwartaal naar 103,3 procent aan het einde van het vierde kwartaal (zie grafiek 1).

De voor kortingen op pensioenen relevante beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden) daalde voor de sector als geheel met 0,6 procentpunt naar 108,4 procent. Dat ligt weliswaar boven de wettelijk vereiste minimum beleidsdekkingsgraad van 104,2 procent, maar verhult dat het merendeel van de deelnemers pensioenaanspraken heeft bij een fonds met een aanzienlijk lagere beleidsdekkingsgraad.

Bij meerderheid deelnemers voldoet pensioenfonds niet aan minimum beleidsdekkingsgraad

Net zoals eind 2017 heeft het merendeel van de actieve, gewezen en pensioengerechtigde deelnemers een pensioenaanspraak bij een pensioenfonds dat een beleidsdekkingsgraad heeft die onder het wettelijk vereiste minimum ligt (zie grafiek 2).

Eind 2018 waren 3,5 miljoen actieve, 4,9 miljoen gewezen en 2,0 miljoen pensioengerechtigde personen deelnemer bij een pensioenfonds waarvan de beleidsdekkingsgraad niet aan de wettelijke minimumeis voldeed. Dat zijn 63% van alle actieve deelnemers, 50% van alle gewezen deelnemers respectievelijk 59% van alle pensioengerechtigde deelnemers.

Meer informatie

Voor dit bericht is gebruik gemaakt van de volgende statistieken: