Statistisch Nieuwsbericht: Beurscorrectie eind 2018 heeft weinig invloed op beleggingen Nederlandse verzekeraars

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 13 maart 2019

De totale activa van Nederlandse verzekeraars daalden in het vierde kwartaal van 2018 met 1% ten opzichte van het derde kwartaal. De invloed van de beurscorrectie in december 2018 op de activa van verzekeraars is daarmee beperkt gebleven, zo blijkt uit een analyse van de investeringen per beleggingscategorie op kwartaalbasis. Een belangrijke verklaring voor de beperkte doorwerking van de daling van de aandelenkoersen is het relatief kleine belang van aandelen in de totale beleggingsportefeuille van de verzekeraars.

Aandelenportefeuille verzekeraars daalt vierde kwartaal 2018 met 5,9%

Figuur 1 toont de groei van de portefeuille aandelen en beleggingsfondsen op kwartaalbasis sinds het eerste kwartaal van 2018.

Uit figuur 1 blijkt dat de aandelenportefeuille van de verzekeraars in het vierde kwartaal met 5,9% in waarde is gedaald. Deze daling is het resultaat van zowel prijs- als volumeverschillen op 31 december 2018 ten opzichte van 30 september 2018. Zo kan het zijn dat aandelen waarop veel verlies gemaakt is al verkocht zijn voor het einde van het kwartaal en anderzijds dat na de beurscorrectie weer nieuwe aandelen voor een voordeligere prijs ingekocht zijn. Ter vergelijking, als gevolg van de beurscorrectie daalde de AEX in het vierde kwartaal van 2018 met 12,2%. De Nederlandse aandelenfondsen verloren in deze periode eveneens circa 12%.

Bij de verzekeraars daalde naast de aandelenportefeuille ook de portefeuille beleggingsfondsen in het vierde kwartaal met 4,3% in waarde. Deze beleggingsfondsen beleggen een deel van de beheerde activa voor de verzekeraars eveneens in aandelen. Ook hier geldt dat de totale mutatie het netto-effect is van volume- en prijswijzigingen gedurende het vierde kwartaal.

Invloed correctie aandelenbeurzen eind 2018 blijft beperkt

De totale activa van de Nederlandse verzekeraars daalden in het vierde kwartaal van 2018 van EUR 480 miljard (K3-2018) naar EUR 475 miljard. De beperkte invloed van de beurscorrectie op de activa van de verzekeraars staat in contrast met de invloed van de beurscorrectie op de beleggingsfondsen en pensioenfondsen waarover DNB eerder heeft bericht.

De beperkte doorwerking van de daling van de aandelenkoersen hangt samen met het relatief kleine belang van aandelen in de totale beleggingsportefeuille van de verzekeraars. Figuur 2 toont de samenstelling van de belegde activa naar beleggingstype, afzonderlijk voor de levens- en schadesector (inclusief zorg).


Uit figuur 2 blijkt dat levensverzekeraars relatief meer beleggen in hypotheken, leningen, beleggingsfondsen en staatsobligaties, terwijl schadeverzekeraars een voorkeur hebben voor bedrijfsobligaties, aandelen en kasmiddelen. Deze verschillen zijn te verklaren door de verschillende looptijden van de verplichtingen. Een levensverzekeraar heeft over het algemeen langlopende verplichtingen en belegt dus met een lange termijnvisie, terwijl voor een schadeverzekeraar opvraagbaarheid van fondsen relatief belangrijker is. Voor alle verzekeraars samen is het belang van aandelen in de belegde activa gelijk aan 4,7%. Schadeverzekeraars hebben slechts een klein aandeel in de totale activa van de sector (circa 11%, goed voor EUR 50 miljard op 31 december 2018).

Meer informatie

Meer informatie over verzekeraars vindt u hier: