Statistisch Nieuwsbericht: Financiële positie pensioenfondsen nog niet toereikend

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 30 april 2019

De financiële positie van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2019 weliswaar verbeterd, maar nog niet geheel toereikend. Dit blijkt uit cijfers die pensioenfondsen aan toezichthouder De Nederlandsche Bank hebben verstrekt. Het vermogen van de pensioenfondsen groeide, vooral door de wereldwijde stijging van de aandelenkoersen, met EUR 105 miljard naar EUR 1.433 miljard. Daar staat tegenover dat ook de financiële verplichtingen, vooral als gevolg van een verdere daling van de rente, met EUR 80 miljard toenamen tot EUR 1.367 miljard.

Dekkingsgraad pensioenfondsen uitgekomen op 104,8 procent

De actuele dekkingsgraad is de barometer voor de financiële positie van pensioenfondsen. Deze stond aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 op 104,8 procent; een stijging ten opzichte van het vierde kwartaal van 1,5 procentpunt (zie grafiek 1). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de 12 maandelijkse dekkingsgraden. Deze is relevant voor eventuele kortingen en daalde voor de sector als geheel met 1,1 procentpunt naar 107,3 procent.


56% pensioenaanspraken staan uit bij pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad onder het wettelijk vereiste minimum

Zo’n 56% van alle pensioenaanspraken staan uit bij een van de 44 pensioenfondsen waarvan de beleidsdekkingsgraad niet aan het wettelijk vereiste minimum van 104,2 procent voldoet. Dit betreft 1,9 miljoen aanspraken voor pensioengerechtigde deelnemers (60% van alle aanspraken voor pensioengerechtigde deelnemers), 3,5 miljoen aanspraken voor actieve deelnemers (63%) en 4,9 miljoen aanspraken voor gewezen deelnemers (51%) (zie grafiek 2).


Ongeveer een vijfde deel van alle pensioenaanspraken staat uit bij een van de 112 pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad van meer dan 110%. Dat is de wettelijk vastgelegde grens waarboven pensioenen, geheel of gedeeltelijk, kunnen meegroeien met prijs- of loonstijgingen. Het betreft 1 miljoen aanspraken voor actieve, 2,1 miljoen aanspraken voor gewezen en 0,9 miljoen aanspraken voor pensioengerechtigde deelnemers. Het komt geregeld voor dat één persoon bij verschillende pensioenfondsen pensioenaanspraken heeft uitstaan, bijvoorbeeld doordat deze persoon bij meerdere werkgevers werkt of heeft gewerkt. De pensioenaanspraken bij pensioenfondsen hebben uitsluitend betrekking op een arbeidsgerelateerd pensioen dat aanvullend is bovenop de AOW. Momenteel staan bij pensioenfondsen in totaal 3,3 miljoen aanspraken voor pensioengerechtigde deelnemers, 5,6 miljoen aanspraken voor actieve deelnemers en 9,7 miljoen aanspraken voor gewezen deelnemers uit.

Meer informatie

Voor dit bericht is gebruik gemaakt van de volgende statistieken: