Statistisch Nieuwsbericht: Sterk koersherstel Nederlandse beleggingsfondsen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 21 mei 2019

Het totaal vermogen van beleggingsinstellingen steeg in het eerste kwartaal 2019 van EUR 857 miljard naar EUR 906 miljard. Deze stijging is vrijwel volledig toe te schrijven aan koersstijgingen van bijna EUR 66 miljard op de beleggingen. De stijging van het vermogen werd gedempt doordat beleggers netto EUR 25 miljard uit beleggingsfondsen terugtrokken. Daarmee is het vermogen vrijwel terug op het niveau van het derde kwartaal van 2018.

Koersstijgingen stuwen vermogen

Nederlandse beleggingsfondsen leden in het vierde kwartaal van 2018 hun grootste waardeverlies ooit. In het afgelopen kwartaal maakten ze deze verliezen echter meer dan goed. Koerswinsten stuwden de waarde van hun totaal vermogen met EUR 66 miljard (8%) omhoog. Aandelenfondsen droegen met EUR 41 miljard voor bijna 60% bij aan deze waardestijging. Obligatiefondsen en ‘overige fondsen’ (waaronder hypotheek- en durfkapitaalfondsen) lieten ook grote waardestijging zien. Bij obligatiefondsen bedroeg deze bijna EUR 9 miljard, bij overige fondsen was dat EUR 7 miljard. Andere fondstypen lieten minder sterke prijsstijgingen zien, in totaal EUR 9 miljard.


De gemeten koersstijgingen van de beleggingen in aandelen en participaties bij aandelenfondsen zijn ongeveer in de lijn met de winsten op internationale beurzen in dezelfde periode: in Nederland won de AEX 12,5%, in Amerika noteerde de S&P een winst van 15,1%, en de wereldindex MSCI World noteerde 13,9% positief.

Herstructureringen leiden tot onttrekking van 25 miljard

Beleggers haalden afgelopen kwartaal netto ruim EUR 25 miljard uit Nederlandse beleggingsfondsen – de grootste onttrekking ooit gemeten. Ruim EUR 21 miljard hiervan betrof een onttrekking aan obligatiefondsen door pensioenfondsen als gevolg van herstructureringen van beleggingsportefeuilles. Doordat Nederlandse pensioenfondsen in veel gevallen beleggen via beleggingsinstellingen en ook de grootste beleggers daarin zijn, kunnen dergelijke herstructureringen sterk doorwerken naar de fondsen. De overige EUR 4 miljard aan netto onttrekking is een resultaat van de onttrekkingen van EUR 8 miljard aan aandelenfondsen en netto inleg van 4 miljard in ‘overige fondsen’, waaronder durfkapitaalfondsen en hypothekenfondsen.

Meer informatie

Gegevens over de Nederlandse beleggingsinstellingen zijn hier te vinden.