Statistisch Nieuwsbericht: Vermogen beleggingsinstellingen bereikt nieuw record

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 16 augustus 2019

In het afgelopen kwartaal heeft het vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen een recordomvang bereikt van EUR 924 miljard. Dit is voornamelijk het gevolg van al twee kwartalen aanhoudend positieve rendementen op beleggingen in aandelen en participaties. De omvang van de sector nam daarnaast toe door een netto-inleg van EUR 818 miljoen.

Na twee onrustige kwartalen is de vermogenspositie van beleggingsinstellingen afgelopen kwartaal in iets rustiger vaarwater beland. In de afgelopen kwartalen schommelde het vermogen van beleggingsinstellingen relatief sterk als gevolg van waardestijgingen van beleggingen en (des)investeringen.

In het tweede kwartaal 2019 boekten beleggingsinstellingen een positief rendement. Met name daardoor steeg het vermogen op kwartaalbasis met ruim EUR 17 miljard tot een nieuw record van EUR 924,4 miljard. Dat is een groei van 1,9%.

De stijging is grotendeels toe te rekenen aan EUR 12,3 miljard waardestijgingen op door aandelenfondsen en obligatiefondsen aangehouden aandelen. De koersstijgingen van de beleggingen in aandelen zijn ongeveer in lijn met de winsten op internationale beurzen in dezelfde periode: AEX +2,3%, S&P +2,3%, en MSCI World +1,9%. Daarnaast droegen netto investeringen (inleg) in beleggingsfondsen met EUR 818 miljoen bij aan de groei van het vermogen. Deze inleg is een resultante van inleggen bij beleggingsinstellingen, huishoudens en buitenland van ruim EUR 1,7 miljard en onttrekkingen van ruim EUR 900 miljoen bij andere sectoren.

Meer informatie
Gegevens over de Nederlandse beleggingsinstellingen zijn hier te vinden.