Statistisch Nieuwsbericht: Financiële positie pensioenfondsen in derde kwartaal 2019 opnieuw verslechterd

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 22 oktober 2019

De financiële positie van pensioenfondsen is in het derde kwartaal van 2019 verder verslechterd. De verplichtingen van de fondsen namen toe met EUR 125 miljard tot EUR 1.588 miljard, vooral doordat de rentes op financiële markten daalden. De vorderingen van pensioenfondsen namen onder invloed van de gedaalde rente en gestegen aandelen- en wisselkoersen eveneens toe: met EUR 70 miljard tot EUR 1.558 miljard. De toename van de vorderingen was kleiner dan de toename van de verplichtingen, waardoor de financiële positie van pensioenfondsen is verslechterd.

Dekkingsgraad pensioenfondsen gedaald naar 98,1 procent

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen daalde in het derde kwartaal met bijna 4 procentpunt naar 98,1 procent (Grafiek 1). De dekkingsgraad is de graadmeter voor de actuele financiële positie van pensioenfondsen en geeft de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen weer.

De beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de 12 maandelijkse dekkingsgraden – daalde eveneens: van 106,0 naar 103,1 procent. Voor een besluit over eventuele kortingen op basis van de MVEV-maatregel zijn zowel de actuele als de beleidsdekkingsgraad per 31 december relevant.

Ruim 6 op de 10 deelnemers aangesloten bij een pensioenfonds waarvan de beleidsdekkingsgraad niet aan het wettelijk vereiste minimum voldoet

Het aantal deelnemers dat aangesloten is bij een pensioenfonds waarvan de beleidsdekkingsgraad niet aan het wettelijk vereiste minimum van veelal 104,2% voldoet, is in het derde kwartaal gestegen van 11,4 naar 12,1 miljoen. Het betreft nu 63% van alle deelnemers (Grafiek 2), die zijn aangesloten bij 70 pensioenfondsen. Voor 56 pensioenfondsen geldt dat de beleidsdekkingsgraad boven 104,2% ligt, maar niet toereikend is voor (gedeeltelijke) indexatie (<110%). Bij deze pensioenfondsen zijn 5,1 miljoen deelnemers aangesloten. Ten slotte geldt dat 78 pensioenfondsen een beleidsdekkingsgraad hebben die boven 110% ligt en daarom (gedeeltelijk) toeslag kunnen verlenen. Bij deze pensioenfondsen zijn zo’n 2 miljoen deelnemers aangesloten.

Voor alle deelnemers geldt dat bij pensioenfondsen een arbeidsgerelateerd pensioen is of wordt opgebouwd dat aanvullend is bovenop de AOW. Het kan voorkomen dat een persoon bij verschillende pensioenfondsen als actieve, gewezen of pensioengerechtigde deelnemer geregistreerd staat.

Meer informatie

Voor dit bericht is gebruik gemaakt van de volgende statistieken: