Recordaantal Nederlandse beleggingsfondsen in laatste kwartaal van 2012

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 15 februari 2013

Het aantal Nederlandse beleggingsinstellingen nam toe van 1494 in het derde kwartaal naar 1519 in het vierde kwartaal van 2012. Het aantal in Nederland gevestigde beleggingsinstellingen bevindt zich hiermee op het hoogste niveau sinds de start van de beleggingsinstellingenstatistiek (ultimo 2008).

Het fondsvermogen van de Nederlandse beleggingsinstellingen steeg met 2,1% k-o-k (EUR 11,3 miljard) naar EUR 556,0 miljard in het laatste kwartaal van 2012 (zie figuur1). De stijging van het fondsvermogen werd veroorzaakt door zowel koerswinsten op de beleggingen als netto-instroom.

Fondsvermogen Nederlandse beleggingsinstellingen

De beleggingsinstellingen behaalden een positief totaalrendement op hun beleggingen van 1,3% k-o-k in het vierde kwartaal van 2012 (figuur 2). Op de aandelenbeleggingen werd een koerswinst behaald van 1,3% k-o-k. De MSCI World index (een benchmark, gemeten in euro’s) daalde in deze periode met 0,4% k-o-k, terwijl de AEX-index in deze periode met 6,0% k-o-k steeg. Per ultimo 2012 hebben de beleggingsinstellingen voor EUR 225,2 miljard in aandelen belegd. Er wordt vooral in Amerikaanse aandelen (EUR 73,4 miljard) en Britse aandelen (EUR 22,0 miljard) belegd. De beleggingen in Nederlandse aandelen zijn EUR 11,1 miljard groot.

Op de beleggingen in staatsobligaties (EUR 111,9 miljard) – die voor het grootste deel uit obligaties van landen uit het eurogebied bestaan – behaalden de beleggingsinstellingen een koerswinst van 1,3% k-o-k. Dit is lager dan de iBoxx Euro Sovereign All Maturities index die in het laatste kwartaal van 2012 met 2,1% k-o-k steeg. Op de beleggingen in bedrijfsobligaties (EUR 80,3 miljard) werd een koerswinst van 0,9% k-o-k behaald. Ruim 36% (EUR 29,3 miljard) van de beleggingen in bedrijfsobligaties wordt in Amerikaanse bedrijfsobligaties belegd (noot 1).

Rendement Nederlandse beleggingsinstellingen (in % k-o-k)

De Nederlandse beleggingsinstellingen rapporteerden een netto-inleg van EUR 3,9 miljard in het vierde kwartaal van 2012. De netto-inleg was vooral afkomstig van pensioenfondsen (EUR 3,2 miljard). Nederlandse huishoudens haalden voor het negende kwartaal op rij geld weg bij de Nederlandse beleggingsfondsen (EUR 250 miljoen in het laatste kwartaal van 2012). Obligatiefondsen (EUR 3,6 miljard) en de overige fondsen (EUR 1,9 miljard) trokken de meeste netto-inleg aan. Ook vastgoedfondsen (EUR 0,2 miljard), hedgefondsen (EUR 0,2 miljard) en gemengde fondsen (EUR 3 miljoen) lieten een netto-inleg zien. Aan de aandelenfondsen werd voor een bedrag van EUR 2,1 miljard onttrokken. 

 

Noot 1: De beleggingen in andere activa zoals vastgoed, geldmarktpapier en participaties in beleggingsinstellingen zijn terug te vinden in internettabel 6.1.