Obligatieportefeuille verzekeraars toegenomen tot EUR 193 miljard

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 15 maart 2013

In het vierde kwartaal van 2012 hebben verzekeraars hun obligatieportefeuille verder uitgebreid. Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat ze voor ruim € 2 miljard obligaties hebben gekocht. Dit betrof vooral overheidsobligaties.

In het vierde kwartaal van 2012 is de obligatieportefeuille van verzekeraars toegenomen tot € 193 miljard. In heel 2012 bedroeg deze toename € 18 miljard, waarvan globaal de helft tot stand is gekomen door netto aankopen. Was in het derde kwartaal sprake van enige terugval in de belangstelling voor obligaties, in het slotkwartaal nam de interesse weer toe en werd voor ruim € 2 miljard lang papier gekocht. Daarbij trad een aanzienlijk aantal geografische verschuivingen op in de portefeuille. Al met al werd van 45 landen per saldo lang schuldpapier verkocht voor een bedrag van € 2 miljard. Zo werd de positie in Franse obligaties door verkopen van andermaal bijna € 1 miljard verder teruggebracht (tot € 23 miljard). Ook lang papier uit Nederland werd, zij het voor geringere bedragen, evenals in het vorige kwartaal verkocht; door koerswinsten bleef de positie op peil (€ 57 miljard).

Verder werden onder meer obligaties van Canada, Oostenrijk en de Verenigde Staten van de hand gedaan. Daar stond tegenover dat van 54 landen per saldo lang papier voor ruim € 4 miljard werd gekocht. Posities in Belgisch en Fins papier werden verder uitgebreid. Ook obligaties van de Europese Unie werden gekocht. In omvang de grootste aankopen betroffen Duitse obligaties (€ 1,7 miljard), waardoor de positie op Duitsland – alsook door koerswinsten - opliep tot € 47 miljard. Daarvan betreft € 43 miljard overheidspapier, waarmee deze portefeuille net groter is dan die van Nederlandse staatsobligaties.

Transacties in obligaties

Dit beeld van bijna even grote portefeuilles komt in een ander licht te staan als deze posities in absolute bedragen worden vergeleken met de totale markt van deze staatsobligaties. De verzekeraars hebben nog geen 3% van de veel grotere, en meer liquide Duitse markt van lang overheidspapier in handen tegenover 12% van de Nederlandse markt.