Uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op de overheden verder gestegen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 28 maart 2013

Ondanks een daling van de totale buitenlandse uitzettingen is de omvang van de uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op het eurogebied in het vierde kwartaal van 2012 met 1% licht toegenomen. De uitzettingen op de overheid zijn daarbij aanzienlijk gestegen (EUR +13 miljard). Daarentegen zijn de uitzettingen bij bancaire tegenpartijen afgenomen (EUR -7 miljard). Bij de uitzettingen binnen het eurogebied was deze ontwikkeling met name zichtbaar voor Duitsland, België, Frankrijk en Italië.

In het vierde kwartaal van 2012 was sprake van een verbetering van het marktsentiment in het eurogebied, net als in het derde kwartaal van 2012 (zie SNB: Buitenlandse uitzettingen Nederlandse financiële sector gegroeid). Dit heeft geresulteerd in een toenemende interesse voor beleggingen in het eurogebied. In het vierde kwartaal van 2012 zijn de buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op het eurogebied met 1% (EUR +6 miljard) gestegen, terwijl de totale buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector in diezelfde periode met 2% (EUR -38 miljard) zijn gedaald. Hierdoor is het aandeel van de buitenlandse uitzettingen die uitstaan op het eurogebied gestegen tot 45% eind december 2012, ten opzichte van 44% eind september 2012.

De toegenomen blootstelling op het eurogebied is het gevolg van een uitbreiding van het bezit aan  overheidsobligaties. De uitbreiding van de overheidsobligaties is in absolute termen het omvangrijkst op Duitsland (EUR +5 miljard), Italië (EUR +2 miljard), België (EUR +1 miljard), Frankrijk (EUR +1 miljard) en Spanje (EUR +1 miljard). In het geval van Duitsland, Italië, België en Spanje werd de uitbreiding grotendeels veroorzaakt door netto aankopen en aangevuld door koersstijgingen. De uitbreiding op Frankrijk was vrijwel volledig het gevolg van koersstijgingen. De hierboven genoemde uitbreiding van de overheidsobligaties speelde zich hoofdzakelijk bij Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars af, en was in beperkte mate bij banken zichtbaar. In totaal breidde de Nederlandse financiële sector de buitenlandse uitzettingen op de overheden van het eurogebied met EUR 13 miljard uit. Als gevolg hiervan nam de blootstelling van de Nederlandse financiële sector op de overheden van de eurolanden (exclusief Nederland) toe. Eind december 2012 stond 44% van de totale buitenlandse uitzettingen op het eurogebied uit bij de overheid, ten opzichte van 42% eind september 2012. Een soortgelijke ontwikkeling is ook zichtbaar voor de uitzettingen op Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waar de uitzettingen op de overheid met respectievelijk EUR 5 miljard, EUR 6 miljard en EUR 5 miljard zijn gestegen.

Tegenover de toegenomen uitzettingen op de overheden staat een afname van de uitzettingen bij de buitenlandse bancaire tegenpartijen in het eurogebied (vierde kwartaal 2012: EUR -7 miljard). Met name de posities met bancaire tegenpartijen uit Frankrijk (EUR -2 miljard), België (EUR -2 miljard) en Duitsland (EUR -1 miljard) zijn afgenomen. Ook buiten het eurogebied, in het Verenigd Koninkrijk (EUR -5 miljard) en de Verenigde Staten (EUR -3 miljard), zijn de bancaire uitzettingen in het vierde kwartaal van 2012 afgenomen.

Grafiek 1: Buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector, eind dec 2012

Sinds het vierde kwartaal van 2012 is de omvang van de buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector naar land bezien op Duitsland met EUR 298 miljard het omvangrijkst. Dit in tegenstelling tot voorheen, waarin de Verenigde Staten deze positie innam. Wanneer de buitenlandse uitzettingen van de verschillende Nederlandse financiële deelsectoren per land worden beschouwd dan blijkt dat zowel de Nederlandse banken, de pensioenfondsen als de verzekeraars een vrij sterke concentratie op Duitsland hebben. Deze bedraagt voor de genoemde deelsectoren respectievelijk EUR 147 miljard, EUR 95 miljard en EUR 56 miljard.

Nederlandse banken zijn naast Duitsland vrij sterk gericht op de Verenigde Staten (EUR 127 miljard) en het Verenigd Koninkrijk (EUR 100 miljard). Voor Nederlandse pensioenfondsen is de buitenlandse blootstelling het omvangrijkst op de Verenigde Staten (EUR 155 miljard), gevolgd door Duitsland en Frankrijk (EUR 81 miljard). De uitzettingen van Nederlandse verzekeraars zijn na Duitsland het hoogst op Frankrijk (EUR 27 miljard) en het Verenigd Koninkrijk (EUR 14 miljard).

Buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector naar land, dec 2012