Nederlandse geldmarktfondsen beperkt van omvang

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 2 mei 2013

Geldmarktfondsen beleggen in kortlopende obligaties, geldmarktpapier en termijndeposito’s en hebben hierdoor zowel een relatief laag risicoprofiel als verwacht rendement. Beleggers gebruiken geldmarktfondsen in beginsel voor diversificatie van hun beleggingsportefeuille en om tijdelijk overtollige financiële middelen te parkeren. Ook worden geldmarktfondsen in een aantal landen gebruikt als een alternatief voor laag renderende spaarrekeningen.

In 2012 is het fondsvermogen van geldmarktfondsen wereldwijd met EUR 4 miljard toegenomen tot EUR 3663 miljard (zie figuur 1) (noot 1). De netto-inleg bedroeg EUR 2 miljard in 2012. In periode 2009 t/m 2011 onttrokken beleggers cumulatief EUR 1083 miljard aan de geldmarktfondsen. In de Verenigde Staten zijn de geldmarktfondsen het grootst in omvang (EUR 2041 miljard), gevolgd door Frankrijk (EUR 364 miljard), Ierland (EUR 288 miljard), Australië (EUR 261 miljard) en Luxemburg (EUR 260 miljard).

Geldmarktfondsen wereldwijd

Bron: EFAMA.

In Nederland zijn geldmarktfondsen al jaren relatief beperkt van omvang (zie figuur 2). Het balanstotaal van de 16 Nederlandse geldmarktfondsen is in 2012 ten opzichte van een jaar eerder stabiel gebleven op EUR 2,0 miljard (noot 2). Ter vergelijking, het balanstotaal van de Nederlandse beleggingsfondsen bedroeg EUR 583,8 miljard ultimo 2012.

* h
Nederlandse geldmarktfondsen

et balanstotaal is exclusief feeder-fondsen (om dubbeltellingen te voorkomen).
  Bron: DNB

 

Noten

Noot 1: Volgens cijfers van EFAMA (European Fund and Asset Management Association). EFAMA is de Europese belangenverenging van vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen.
Noot 2: Het betreft cijfers van in Nederland gevestigde geldmarktfondsen. Buitenlandse geldmarktfondsen die in Nederland worden aangeboden zijn niet opgenomen in deze cijfers. Nederlandse geldmarktfondsen hebben vanwege hun beperkte omvang geen rapportageverplichting inzake de monetaire en financiële statistiek aan DNB. De cijfers in dit Statistisch Nieuwsbericht zijn verzameld door middel van een (jaarlijkse) enquête onder beheerders van beleggingsinstellingen.