Sterke stijging fondsvermogen Nederlandse beleggingsfondsen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 21 mei 2013

In het eerste kwartaal van 2013 is het fondsvermogen van de Nederlandse beleggingsinstellingen met 4,5% k-o-k (EUR 25,2 miljard) toegenomen tot EUR 581,1 miljard (zie figuur 1).

De stijging van het fondsvermogen werd met name veroorzaakt door koerswinsten op de aandelenbeleggingen. Het aantal Nederlandse beleggingsinstellingen nam toe van 1517 ultimo 2012 naar 1538 in het eerste kwartaal van 2013.

Fondsvermogen Nederlandse beleggingsfondsen

De beleggingsinstellingen behaalden een positief totaalrendement van 3,8% k-o-k op hun beleggingen in het eerste kwartaal van 2013. In het voorgaande kwartaal rapporteerden de beleggingsinstellingen een totaalrendement van 1,6% k-o-k. Het positieve totaalrendement werd vooral veroorzaakt door een koerswinst van 7,7% k-o-k (omgerekend in euro’s) op de beleggingen in aandelen (zie figuur 2).

De MSCI World index (benchmark, gemeten in euro’s) steeg in dezelfde periode met 10,0% en de AEX-index met 1,6%. Op de beleggingen in staatsobligaties – die voor het grootste deel uit obligaties van landen uit het eurogebied bestaan – werd een koersverlies geleden van 1,4%. Dit is in lijn met de daling van de iBoxx Euro Sovereign All Maturities index (een benchmark) met 0,5% in het eerste kwartaal van 2013. Op de portefeuille van bedrijfsobligaties werd een koerswinst behaald van 1,1% k-o-k.

Rendement Nederlandse beleggingsfondsen

De netto-inleg bedroeg EUR 3,8 miljard en was nagenoeg geheel afkomstig van institutionele beleggers. Huishoudens legden - na 9 kwartalen op rij van onttrekkingen – wel weer geld in, alhoewel de netto-inleg in de Nederlandse beleggingsinstellingen gering van omvang was (EUR 18 miljoen). Aandelenfondsen waren met een netto-inleg van EUR 2,6 miljard het populairst onder beleggers, in het bijzonder de aandelenfondsen die in opkomende markten beleggen (EUR 2,3 miljard). Ook hedgefondsen (EUR 0,5 miljard), gemengde fondsen (EUR 0,2 miljard) en de overige fondsen (EUR 1,7 miljard) rapporteerden een netto-inleg. Aan vastgoedfondsen (EUR 0,6 miljard) en obligatiefondsen (EUR 0,5 miljard) werd geld onttrokken door beleggers in het eerste kwartaal van 2013.