Daling fondsvermogen Nederlandse beleggingsfondsen door koersverliezen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 14 augustus 2013

Het fondsvermogen van de Nederlandse beleggingsinstellingen is in het tweede kwartaal van 2013 met 2,4% k-o-k (EUR 14,2 miljard) afgenomen tot EUR 567,9 miljard.

De daling van het fondsvermogen werd volledig veroorzaakt door koersverliezen op de beleggingen. Het aantal beleggingsinstellingen steeg van 1545 in het eerste kwartaal van 2013 naar 1556 in het tweede kwartaal van 2013. Hiermee bevindt het aantal Nederlandse beleggingsinstellingen zich op een recordhoogte (zie figuur 1).

Fondsvermogen Nederlandse beleggingsfondsen

In het tweede kwartaal van 2013 behaalden de Nederlandse beleggingsinstellingen een negatief totaalrendement van 1,9% k-o-k op hun beleggingen. Dit is het eerste negatieve totaalrendement sinds het derde kwartaal van 2011. Op de aandelenbeleggingen (EUR 233,6 miljard) werd een koersverlies geleden van 3,7% k-o-k (omgerekend in euro’s) in het tweede kwartaal van 2013. De MSCI World index (een benchmark, gemeten in euro’s) daalde met 1,3% k-o-k in dezelfde periode. Vooral de aandelen van fondsen die in de opkomende markten beleggen daalden fors (zie figuur 2).

Deze fondsen (met een gezamenlijk beheerd vermogen van EUR 36,1 miljard) rapporteerden een negatief totaalrendement van 10,8% k-o-k, terwijl de MSCI Emerging Markets index - gemeten in euro’s – met 10,2% k-o-k daalde. Op beleggingen in obligaties (EUR 191,8 miljard) rapporteerden de beleggingsinstellingen een koersverlies van 2,3% k-o-k.

Rendement aandelen opkomende markten

De Nederlandse beleggingsinstellingen lieten een netto-inleg zien van EUR 0,9 miljard in het tweede kwartaal van 2013. Dit is lager dan het in het voorgaande kwartaal, toen de netto-inleg EUR 3,6 miljard bedroeg.  Obligatiefondsen rapporteerden de meeste netto-inleg (EUR 4,0 miljard). Ook de overige fondsen lieten een netto-inleg zien van EUR 1,6 miljard. Hiervan werd EUR 1,3 miljard belegd in grondstoffondsen. Aan aandelenfondsen (EUR -3,1 miljard), vastgoedfondsen (EUR -0,9 miljard), gemengde fondsen (EUR -0,8 miljard) en hedgefondsen (EUR -7 miljoen) werd geld onttrokken door beleggers.