Verzekeraars tonen interesse in bedrijfsobligaties

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 12 september 2013

Verzekeraars kochten in het tweede kwartaal van 2013 voor € 2,8 miljard aan obligaties, zo blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. Daarbij verschoof de belangstelling van overheidsobligaties naar bedrijfsobligaties. Koersverliezen zorgden per saldo echter voor een krimp van de obligatieportefeuille met € 2 miljard tot € 191 miljard.

 
In het tweede kwartaal van 2013 kochten de verzekeraars voor bijna € 3 miljard aan effecten. Het leeuwendeel hiervan bestond uit obligaties (€ 2,8 miljard); dat is boven het gemiddelde van voorgaande kwartalen toen voor  € 2 miljard aan obligaties is aangeschaft. Ook  is sprake van een verschuiving naar bedrijfsobligaties. In het algemeen was er meer belangstelling voor dit type papier, dat vanwege de hogere rente voor beleggers gunstiger mogelijkheden biedt. In het tweede kwartaal kochten verzekeraars voor € 2,4 miljard tegenover gemiddeld nihil in de voorgaande kwartalen; deze portefeuille groeide daarmee per ultimo juni 2013 tot € 69 miljard. Het ging bij deze transacties om bankobligaties en lang papier uitgegeven door vooral Bijzondere Financiële Instellingen en securitisatievehikels alsook obligaties van niet-financiële bedrijven. Naar land bezien betrof het bijna voor de helft Amerikaans papier.

Bij overheidspapier deed zich een tegengestelde ontwikkeling voor. Werd in de vorige kwartalen voor gemiddeld € 2 miljard langlopend overheidspapier gekocht, in dit kwartaal zakte het bedrag aan netto-aankopen terug tot € 0,4 miljard. Nog steeds werd voor aanzienlijke bedragen Duits staatsobligaties gekocht en werden ook aankopen van Belgisch papier gedaan. Daar stonden in het tweede kwartaal echter verkopen tegenover van vooral langlopend Nederlands papier alsook van Finse en Franse overheidsobligaties. Het gewicht van Duitsland liep hierdoor op tot 34% van deze portefeuille, terwijl de gewichten van Nederland en Frankrijk terugliepen tot 32 respectievelijk 11% per juni 2013. Daarbij is al verdisconteerd dat in het tweede kwartaal in samenhang met de oplopende lange rente koersverliezen optraden van totaal € 4 miljard. Zo resulteerde de stijging van de Duitse lange rente – de 10-jaars benchmark steeg met 40 basispunten tot 1,76% - in een koersverlies van € 1,8 miljard.

Verzekeraars: transacties in obligaties