Dekkingsgraad pensioenfondsen sinds juni toegenomen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 19 september 2013

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in augustus gestegen naar 104%. Eind juni 2013 was de gemiddelde dekkingsgraad nog gelijk aan 102%. Deze stijging van de dekkingsgraad - de verhouding tussen de beschikbare middelen en de verplichtingen – wordt met name veroorzaakt door een stijging van de rentetermijnstructuur en de stijgende aandelenkoersen.

De rentetermijnstructuur (tabel 1.3) is tussen eind juni en eind augustus gestegen. Zo nam de 20-jaars rente met 24 basispunten toe naar 2,61%. Door de toename van de rentetermijnstructuur daalde de waarde van de verplichtingen, ook wel technische voorzieningen genoemd. De stijgende rente zorgde er daarnaast voor dat de vastrentende waardenportefeuille in waarde is afgenomen. De aandelenkoersen zijn, net als de rente, toegenomen tussen eind juni en eind augustus. De MSCI-World index steeg met 2,3% en de AEX met maar liefst 5,3%. Hierdoor nam de aandelenportefeuille van pensioenfondsen in waarde toe. De stijging van zowel de rente als de aandelenkoersen had dan ook een positief effect op de dekkingsgraad.
 
Van de 290 pensioenfondsen met beleggingen voor risico van het fonds hadden er eind augustus 2013 131 een dekkingsgraad van minder dan 105%. Deze fondsen verkeren in een dekkingstekort. Dit zijn er 37 minder dan eind juni 2013. Per ultimo augustus waren 4,2 miljoen actieve deelnemers en 2,1 miljoen pensioengerechtigden aangesloten bij een pensioenfonds met een dekkingstekort.

Dekkingsgraad pensioenfondsen