Uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op buitenlandse (private) tegenpartijen gedaald

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 27 september 2013

De buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector zijn gedurende het tweede kwartaal van 2013 met EUR 33 miljard gedaald. Daarbij namen de uitzettingen op de private sector met EUR 27 miljard het sterkst af. De rest van de daling betrof de overheid en bancaire sector. Zowel de buitenlandse uitzettingen op tegenpartijen binnen als buiten het eurogebied daalden.

De totale buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector  namen in het tweede kwartaal van 2013 met EUR 33 miljard (-1,8%) af, in tegenstelling tot het eerste kwartaal van dit jaar toen sprake was van een toename van EUR 62 miljard (+3,6%). De totale buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector bedragen EUR 1746 miljard eind tweede kwartaal van 2013. De Nederlandse financiële sector is daarmee nog erg internationaal georiënteerd.
 
De daling van de buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector in het tweede kwartaal van 2013 is zowel aan de Nederlandse pensioenfondsen (EUR -20 miljard) als de Nederlandse banken (EUR -12 miljard) toe te schrijven. De buitenlandse uitzettingen van de verzekeraars bleven gedurende hetzelfde kwartaal in omvang nagenoeg gelijk. De grootste verandering vond plaats op Duitsland, de totale uitzetting op dit land daalde met EUR 8 miljard.

Buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële deelsectoren

 

De buitenlandse uitzettingen liepen op de private sector het hardst terug (-2,6%), terwijl een kwartaal eerder nog sprake was van een stijging op private tegenpartijen (+3,8%). De afname van de buitenlandse uitzettingen betrof private tegenpartijen van binnen en buiten het eurogebied. Naar land bezien is de daling op de private tegenpartijen van de Verenigde Staten (EUR -5 miljard) het sterkst, gevolgd door  Duitsland (EUR -3 miljard), Spanje (EUR -2 miljard) en Frankrijk (EUR -2 miljard). De afname op de Verenigde Staten is hoofdzakelijk het gevolg van de netto verkoop van effecten door Nederlandse pensioenfondsen. De Nederlandse banken zijn primair verantwoordelijk voor de afname op de private sector van Duitsland en Spanje.

Buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op de private sector

Naast de hierboven beschreven daling op de buitenlandse private tegenpartijen is ook sprake van een verandering van de totale uitzettingen op buitenlandse overheden. De uitzettingen op de overheden van Duitsland en Frankrijk zijn met respectievelijk  EUR 4 miljard en EUR 3 miljard het sterkst gedaald, in hoofdzaak vanwege koersverlies. Hiertegenover stond een toename op de overheden van Italië en Spanje, tezamen EUR 3 miljard, vooral als gevolg van netto aankopen van staatsobligaties. 
 
In hetzelfde kwartaal zijn ook de binnenlandse uitzettingen gedaald. De exposure van de Nederlandse financiële sector op Nederland nam gedurende het tweede kwartaal van 2013 met EUR 7 miljard af. De uitzettingen op de Nederlandse private sector (noot 1) en de bancaire sector namen met respectievelijk EUR 6 miljard en EUR 5 miljard af. De uitzettingen op de Nederlandse overheid namen met EUR 4 miljard toe, hoofdzakelijk door aankoop van overheidsobligaties door met name Nederlandse pensioenfondsen en –in mindere mate– verzekeraars.


Noot 1: De daling bij de private sector is het gevolg van securitisaties, waarbij kredieten van de bank worden verkocht aan en overgebracht naar special purpose vehicles.