Sterke toename beleggingen van Nederlandse beleggingsfondsen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 18 november 2013

In het derde kwartaal van 2013 zijn de beleggingen (assets under management) van de Nederlandse beleggingsinstellingen toegenomen met 3,9% k-o-k (EUR 23,6 miljard) tot EUR 627,4 miljard (een recordniveau). Zowel koerswinsten op de beleggingen als netto-inleg liggen hieraan ten grondslag. Het aantal beleggingsinstellingen nam af van 1579 in het tweede kwartaal van 2013 naar 1575 in het derde kwartaal van 2013 (zie figuur 1).

Fig 1: Beleggingen ven Nederlandse beleggingsfondsen

* = de overige beleggingen betreffen onder andere vastgoed, leningen, deposito’s en derivaten.


Vooral het aantal hedgefondsen daalde scherp met 7 tot 97 in het derde kwartaal van 2013 (zie figuur 2). Ook het aantal obligatiefondsen daalde (met 1 tot 282). Zowel het aantal vastgoedfondsen als het aantal overige fondsen nam toe met 2 tot respectievelijk 470 en 196. Het aantal aandelenfondsen en gemengde fondsen bleef ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Fig 2: Aantal beleggingsfondsen per type

De beleggingsinstellingen behaalden een totaalrendement van 1,6% k-o-k op hun beleggingen in het derde kwartaal van 2013. In het voorgaande kwartaal werd een negatief totaalrendement behaald van 1,9% k-o-k. De koerswinst op de beleggingen in aandelen (EUR 242,9 miljard) bedroeg 3,7% k-o-k (omgerekend in euro’s), terwijl de MSCI World Index (gemeten in euro’s) met 3,4% k-o-k steeg in het derde kwartaal van 2013. Op de beleggingen in staatsobligaties (EUR 127,1 miljard) werd een koersverlies geleden van 0,9% k-o-k. Ook op beleggingen op bedrijfsobligaties (EUR 77,7 miljard) werd een koersverlies geleden (1,2% k-o-k in euro’s).
 
De netto-inleg bedroeg EUR 16,9 miljard in het derde kwartaal van 2013 (vergeleken met EUR 0,6 miljard in het voorgaande kwartaal). Deze hoge netto-instroom werd veroorzaakt doordat een aantal verzekeringsfondsen zijn opengesteld voor externe beleggers. Dit heeft geleid tot een incidentele netto-inleg van EUR 10,2 miljard. Indien er gecorrigeerd wordt voor deze incidentele netto-inleg, bedroeg de netto-instroom in obligatiefondsen EUR 5,2 miljard, in de overige fondsen EUR 1,7 miljard en in aandelenfondsen EUR 0,1 miljard. In het derde kwartaal van 2013 werd geld onttrokken aan vastgoedfondsen (EUR -0,2 miljard), hedgefondsen (-36 miljoen) en gemengde fondsen (-12 miljoen).