Daling aantal Nederlandse hedgefondsen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 25 november 2013

In het derde kwartaal van 2013 is het aantal Nederlandse hedgefondsen met 7 gedaald tot 97.

Het beheerd vermogen van de Nederlandse hedgefondsen nam af met 2,9% k-o-k (EUR 0,6 miljard) tot EUR 21,5 miljard in het derde kwartaal van 2013 (zie figuur 1). Dit werd met name veroorzaakt door een negatief totaalrendement van 3,4% k-o-k op de beleggingen.

Nederlandse hedgefondsen

Het fondsvermogen van hedgefondsen die gevestigd zijn in het eurogebied bedraagt EUR 157,2 miljard in het derde kwartaal van 2013, volgens cijfers van de ECB. Nederlandse hedgefondsen nemen na Ierland (EUR 99,9 miljard) de tweede plaats in binnen het eurogebied (zie figuur 2). Het fondsvermogen van de Luxemburgse hedgefondsen bedraagt EUR 19,9 miljard, terwijl de hedgefondsen in de overige eurolanden relatief beperkt van omvang zijn. Wereldwijd bevindt het beheerd vermogen van hedgefondsen volgens cijfers van Hedge Fund Research zich op een recordniveau van US$ 2510 miljard (EUR 1859 miljard). Zowel netto-inleg als koerswinsten hebben in 2013 bijgedragen aan de groei van het beheerd vermogen. De netto-inleg bedroeg US$ 53 miljard in de eerste 3 kwartalen van 2013, terwijl de HFRI Fund Weighted Composite Index – met 5,5% steeg in dezelfde periode. Het aantal hedgefondsen werelwijd bedraagt circa 10.000.

Hedgefondsen in het eurogebied

Nederlandse hedgefondsen zijn voornamelijk fund-of-hedgefunds (indien er gekeken wordt naar de omvang van de beleggingen). In het derde kwartaal van 2013 bestaat de activa van de Nederlandse hedgefondsen voor 77,0% uit beleggingen in andere beleggingsfondsen (en met name buitenlandse hedgefondsen). In aandelen wordt 14,9% belegd, terwijl deposito’s en overige liquide middelen gezamenlijk 6,1% van de activa uitmaken (zie figuur 3). Het resterende deel van de activa bedraagt 2,0% en bestaat vooral uit beleggingen in derivaten en obligaties. Nederlandse hedgefondsen maken nauwelijks gebruik van vreemd vermogen. De passivazijde van de balans bestaat grotendeels uit uitgegeven participaties (96,7%). De opgenomen leningen maken 1,5% van de totale passiva uit en de overige passiva (zoals derivaten) 1,8%. Nederlandse pensioenfondsen zijn de grootste beleggers in Nederlandse hedgefondsen. Zij hebben 92,0% van de uitgegeven participaties van de Nederlandse hedgefondsen in bezit in het derde kwartaal van 2013. Het resterende deel is handen van de beleggingsinstellingen zelf (3,9%), verzekeraars (3,6%) en Nederlandse huishoudens (0,5%). 
 

 

Beleggingen van Nederlandse hedgefondsen