Pensioenfondsen zijn de grootste beleggers in Nederlandse beleggingsfondsen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 2 december 2013

In de eerste 3 kwartalen van 2013 bedroeg de netto-inleg in Nederlandse beleggingsfondsen EUR 21,9 miljard, vergeleken met EUR 17,2 miljard in dezelfde periode vorig jaar.

De netto-inleg in de eerste drie kwartalen van 2013 is voornamelijk afkomstig van Nederlandse pensioenfondsen (EUR 17,1 miljard) en verzekeraars (EUR 10,6 miljard). Zowel de beleggingsfondsen zelf (EUR -4,3 miljard) als Nederlandse huishoudens (EUR -1,2 miljard) onttrokken geld aan de Nederlandse beleggingsfondsen in de eerste drie kwartalen van 2013. Ook de overige beleggers (zoals buitenlandse beleggers) haalden voor EUR 0,4 miljard weg bij de Nederlandse beleggingsfondsen. De hoge netto-inleg door verzekeraars in 2013 is echter veroorzaakt doordat een aantal verzekeringsfondsen is opengesteld voor externe beleggers (zie figuur 1). Dit heeft geleid tot een incidentele netto-inleg van circa EUR 10 miljard door verzekeraars in het derde kwartaal van 2013. In de eerste 3 kwartalen van 2012 legden pensioenfondsen ook het meest in (EUR 21,6 miljard). Verzekeraars (EUR -1,4 miljard), beleggingsinstellingen (EUR -1,4 miljard), huishoudens (-1,4 miljard) en de overige beleggers (-0,1 miljard) onttrokken toen geld aan de Nederlandse beleggingsfondsen.

Netto-inleg Nederlandse beleggingsfondsen

* De overige beleggers bestaan uit de monetair-financiële instellingen, de niet- financiële vennootschappen, de overige   financiële instellingen, de overheid en buitenlandse beleggers.

In het derde kwartaal van 2013 hebben Nederlandse beleggingsfondsen ter waarde van EUR 593,5 miljard aan participaties uitgegeven. Nederlandse pensioenfondsen zijn verreweg de grootste beleggers in Nederlandse beleggingsfondsen en hebben 79,9% (EUR 474,1 miljard) van de uitgegeven participaties in bezit (zie figuur 2). Het hoge aandeel van de pensioenfondsen wordt verklaard doordat pensioenfondsen ruwweg de helft van hun beleggingen in Nederlandse beleggingsinstellingen hebben ondergebracht. Na pensioenfondsen zijn verzekeraars (EUR 58,3 miljard) en beleggingsinstellingen zelf (EUR 25,9 miljard) de grootste beleggers in Nederlandse beleggingsfondsen. Nederlandse huishoudens hebben EUR 20,8 miljard van de participaties in handen, terwijl de overige beleggers (met name buitenlandse beleggers) EUR 14,5 miljard hebben belegd in Nederlandse beleggingsfondsen in het derde kwartaal van 2013.

Beleggers in Nederlandse beleggingsfondsen

* De overige beleggers bestaan uit de monetair-financiële instellingen, de niet- financiële vennootschappen, de overige   financiële instellingen, de overheid en buitenlandse beleggers.