Beleggers onttrekken geld aan Nederlandse vastgoedfondsen

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 11 december 2013

Nederlandse vastgoedfondsen hebben een vermogen van EUR 88,1 miljard onder beheer in het derde kwartaal van 2013. Dit is 1,2% hoger dan een jaar geleden.

Vastgoedfondsen zijn hiermee na obligatiefondsen (EUR 229,9 miljard) en aandelenfondsen (EUR 223,5 miljard) de grootste categorie binnen de Nederlandse beleggingsinstellingen (zie figuur 1). In de eerste drie kwartalen van 2013 onttrokken beleggers voor EUR 0,8 miljard aan vastgoedfondsen, terwijl er in dezelfde periode vorig jaar EUR 1,2 miljard werd ingelegd. Vastgoedfondsen behaalden een totaalrendement van 1,9% op hun beleggingen in de eerste 3 kwartalen van 2013. Het directe rendement (zoals ontvangen dividend en huuropbrengsten) bedroeg 2,7% en het indirecte rendement (zoals koersmutaties en herwaarderingen) -0,8%. In de eerste drie kwartalen van 2012 bedroeg het totaalrendement 6,2% (waarvan 2,8% direct rendement en 3,4% indirect rendement).

Nederlandse beleggingsfondsen per type

Vastgoedfondsen zijn te onderscheiden in directe en indirecte vastgoedfondsen.
Directe vastgoedfondsen beleggen vooral rechtstreeks in vastgoed, terwijl indirecte vastgoedfondsen met name beleggen in aandelen of participatiebewijzen van directe vastgoedfondsen.
 
In Nederland zijn 309 directe vastgoedfondsen gevestigd. Zij hebben een beheerd vermogen van EUR 42,6 miljard in het derde kwartaal van 2013. Dit is 0,1% lager dan een jaar geleden. De beleggingen van directe vastgoedfondsen bestaan voor 41,9% (EUR 17,9 miljard) uit kantoren en winkelpanden, voor 31,4% (EUR 13,4 miljard) uit beleggingen in woningen en voor 12,4% (EUR 5,3 miljard) uit leningen (zie figuur 2). Het resterende deel van de activa bedraagt 14,3% (EUR 6,1 miljard) en bestaat onder meer uit (buitenlandse) deelnemingen, deposito’s, participaties in beleggingsfondsen en derivaten. De uitgegeven participaties bedragen EUR 27,8 miljard en maken hiermee 65,2% van de totale passiva van de directe vastgoedfondsen uit. Een jaar geleden bedroeg deze ratio 66,7% (zie figuur 2). De passiva van de directe vastgoedfondsen bestaat verder voor 26,8% uit opgenomen leningen (EUR 11,4 miljard) en voor 5,4% (EUR 2,3 miljard) uit uitgegeven kapitaalmarktpapier. Het resterende deel van de passiva (1,1 miljard oftewel 2,6% ) betreft derivaten en overige passiva.
Beleggingen van directe vastgoedfondsen

De 161 indirecte vastgoedfondsen hebben een beheerd vermogen van EUR 45,4 miljard in het derde kwartaal van 2013. Dit is 2,5% hoger dan een jaar geleden. De beleggingen van de indirecte vastgoedfondsen bestaan voor 59,3% (EUR 27,0 miljard) uit aandelenbeleggingen (voornamelijk vastgoedaandelen), voor 31,3% (EUR 14,2 miljard) uit participaties van beleggingsinstellingen en voor 5,1% (EUR 2,3 miljard) uit leningen (zie figuur 3). Het resterende deel van de beleggingen (1,9 miljard oftewel 4,2%) betreft met name deposito’s, overige activa en derivaten. In het derde kwartaal van 2013 bestaan de passiva van de indirecte vastgoedfondsen voor 94,7% (EUR 43,1 miljard) uit uitgegeven participaties. Een jaar geleden bedroeg deze ratio 95,9%. Het resterende gedeelte van de passiva bedraagt voor 3,7% (EUR 1,7 miljard) opgenomen leningen en voor 1,5% (EUR 0,7 miljard) derivaten en overige passiva.

Beleggingen van indirecte vastgoedfondsen